Đăng nhập


Đăng ký

Yêu thích
So sánh
Giỏ hàng

Dòng phụ kiện khác

Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
khoa-cua-chinh-newera-ne58-333n
-18%

Khóa cửa thông phòng Newera NE58-333N

753.000 ₫
617.460 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
khoa-cua-chinh-newera-ne58-111n7
-18%

Khóa cửa thông phòng Newera NE58-111N

753.000 ₫
617.460 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
khoa-cua-chinh-newera-ne58-111n
-18%

Khóa cửa thông phòng Newera NE58-111E

753.000 ₫
617.460 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
khoa-cua-chinh-newera-ne85-777n
-18%

Khóa cửa thông phòng Newera NE58-777N

753.000 ₫
617.460 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
khoa-cua-chinh-newera-ne85-555n
-18%

Khóa cửa thông phòng Newera NE58-555N

753.000 ₫
617.460 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
khoa-cua-chinh-newera-ne85-111n
-18%

Khóa cửa chính Newera NE85-111N

952.000 ₫
780.640 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
khoa-cua-chinh-newera-ne85-222n
-18%

Khóa cửa chính Newera NE85-222N

952.000 ₫
780.640 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
khoa-cua-chinh-newera-ne85-333n
-18%

Khóa cửa chính Newera NE85-333N

952.000 ₫
780.640 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne85-444n
-18%

Khóa cửa chính Newera NE58-444N

753.000 ₫
617.460 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne85-885e
-18%

Khóa cửa sảnh chính Newera NE85-888E

1.667.000 ₫
1.366.940 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne85-666e
-18%

Khóa cửa sảnh chính Newera NE85-666E

1.667.000 ₫
1.366.940 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Sale
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne9999ch1
-44%

Khóa cửa đại sảnh Newera NE9999CH1

20.555.500 ₫
11.600.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Sale
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne9999cf1
-44%

Khóa cửa đại sảnh Newera NE9999CF1

20.555.500 ₫
11.600.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Sale
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne9999ca1
-43%

Khóa cửa đại sảnh Newera NE9999CA1

19.444.500 ₫
11.100.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Sale
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne9999hd2
-43%

Khóa cửa đại sảnh Newera NE9999HD2

18.888.900 ₫
10.750.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Sale
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne9999hd1
-42%

Khóa cửa đại sảnh Newera NE9999HD1

17.000.000 ₫
9.800.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Sale
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne9999bf1
-43%

Khóa cửa đại sảnh Newera NE9999BF1

15.777.800 ₫
9.000.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
khoa-the-tu-newera-ne6666hl00sb
-18%

Khoá thẻ từ chìa cơ Newera NE6666HL00SB

4.400.000 ₫
3.608.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
tay-co-thuy-luc-newera-ts70n
-18%

Tay co thủy lực Newera TS70N

1.450.000 ₫
1.189.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
tay-co-thuy-luc-newera-ts100n
-18%

Tay co thủy lực NewEra TS100N

1.278.000 ₫
1.047.960 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
tay-co-thuy-luc-newera-ts85h
-18%

Tay co thủy lực Newera TS85H

700.000 ₫
574.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
tay-co-thuy-luc-newera-ts85n
-18%

Tay co thủy lực Newera TS85N

650.000 ₫
533.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
tay-co-thuy-luc-newera-ts60h
-18%

Tay co thủy lực Newera TS60H

600.000 ₫
492.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
tay-co-thuy-luc-newera-ts60n
-18%

Tay co thủy lực Newera TS60N

550.000 ₫
451.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
tay-co-thuy-luc-newera-ts45h
-18%

Tay co thủy lực Newera TS45H

500.000 ₫
410.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
tay-co-thuy-luc-newera-ts45n
-18%

Tay co thủy lực Newera TS45N

450.000 ₫
369.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Sale
khoa-mat-ma-ket-hop-the-tu-newera-ne8888kp55rb
-34%

Khóa mật mã kết hợp khóa thẻ từ và chìa cơ Newera NE8888KP55RB

8.400.000 ₫
5.550.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Sale
khoa-mat-ma-ket-hop-the-tu-newera-ne8888kp62bc
-34%

Khóa mật mã kết hợp khóa thẻ từ chìa cơ Newera NE8888KP62BC

8.444.000 ₫
5.550.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Sale
khoa-mat-ma-ket-hop-the-tu-newera-ne8888kp62bg
-34%

Khóa mật mã kết hợp khóa thẻ từ chìa cơ Newera NE8888KP62BG

8.444.000 ₫
5.550.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Sale
khoa-mat-ma-ket-hop-the-tu-newera-ne8888kp53sn
-29%

Khóa mật mã kết hợp khóa thẻ từ chìa cơ Newera NE8888KP53SN

5.600.000 ₫
3.990.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Sale
khoa-mat-ma-ket-hop-the-tu-newera-ne8888kp53bg
-29%

Khóa mật mã kết hợp khóa thẻ từ chìa cơ Newera NE8888KP53BG

5.600.000 ₫
3.990.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Sale
khoa-mat-ma-ket-hop-the-tu-newera-ne8888kp55bc
-34%

Khóa mật mã kết hợp khóa thẻ từ chìa cơ Newera NE8888KP55BC

8.400.000 ₫
5.550.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Page 1 of 4

Lọc tìm sản phẩm

Top 10 sản phẩm nổi bật

UP TOGGLE DOWN
Sale

Rổ để đồ gấp Grob HM-59

4.475.000 ₫
2.590.000 ₫
Sale

Tủ đồ khô Eurogold EUM5045G

18.550.000 ₫
9.500.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI03E

40.990.000 ₫
24.300.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Bosch SMS8YCI01E

62.440.000 ₫
29.900.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Bosch SMS6ECI93E

47.570.000 ₫
20.800.000 ₫
Sale

Chậu rửa Gento GT04-7843 New

7.880.000 ₫
4.200.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Eurogold EUW88TL15BS

28.650.000 ₫
18.000.000 ₫
Sale

Nồi gang Latino Milano 024

2.480.000 ₫
1.550.000 ₫
Sale

Top 10 phụ kiện tủ bếp

UP TOGGLE DOWN
Sale

Thùng gạo Goldmax P300W

2.450.000 ₫
1.450.000 ₫
Sale

Thùng rác Sevilla TR14D

1.380.000 ₫
690.000 ₫
Sale

Giá bát đĩa nâng hạ Grob GV304-180

10.352.000 ₫
5.200.000 ₫

HSN.VN - NHÀ BẾP THÔNG MINH

Công ty TNHH xây dựng kiến trúc & nội thất DREAMHOUSE

Mã số thuế: 0108210154

Email: hsnvietnam@gmail.com

Showroom trưng bày sản phẩm

Địa chỉ: Số 9 - Ngõ 92 Đường Nguyễn Khánh Toàn - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline 1: 0916.433.319

Hotline 2: 094.683.6265

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chủ tài khoản: Phạm Thị Thủy

Số tài khoản: 02710402501

Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank)