Đăng nhập
x
x
x
Đăng ký
x

Yêu thích
So sánh
Giỏ hàng

Bản lề cửa gỗ và sàn

Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-a-diy-tu-lap-dat-493-03-025
-20%

Bản Lề Hafele Metalla A DIY Tự Lắp Đặt 493.03.025

54.600 ₫
43.680 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-a-diy-tu-lap-dat-493-03-024
-20%

Bản Lề Hafele Metalla A DIY Tự Lắp Đặt 493.03.024

53.600 ₫
42.880 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-a-diy-tu-lap-dat-493-03-021
-20%

Bản Lề Hafele Metalla A DIY Tự Lắp Đặt 493.03.021

52.500 ₫
42.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-khung-nhom-311-68-512
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Khung Nhôm 311.68.512

71.280 ₫
57.024 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-khung-nhom-315-26-712
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Khung Nhôm 315.26.712

64.900 ₫
51.920 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-khung-nhom-311-68-511
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Khung Nhôm 311.68.511

71.280 ₫
57.024 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-khung-nhom-315-26-711
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Khung Nhôm 315.26.711

64.900 ₫
51.920 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-khung-nhom-311-68-510
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Khung Nhôm 311.68.510

71.280 ₫
57.024 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-khung-nhom-315-26-710
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Khung Nhôm 315.26.710

60.500 ₫
48.400 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-ung-dung-ngan-keo-trong-315-02-752
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Ứng Dụng Ngăn Kéo Trong 315.02.752

93.440 ₫
74.752 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-ung-dung-ngan-keo-trong-315-28-752
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Ứng Dụng Ngăn Kéo Trong 315.28.752

96.800 ₫
77.440 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-ung-dung-ngan-keo-trong-315-02-751
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Ứng Dụng Ngăn Kéo Trong 315.02.751

93.440 ₫
74.752 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-ung-dung-ngan-keo-trong-315-28-751
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Ứng Dụng Ngăn Kéo Trong 315.28.751

95.700 ₫
76.560 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-ung-dung-ngan-keo-trong-315-02-750
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Ứng Dụng Ngăn Kéo Trong 315.02.750

93.540 ₫
74.832 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-ung-dung-ngan-keo-trong-315-28-750
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Ứng Dụng Ngăn Kéo Trong 315.28.750

94.600 ₫
75.680 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-go-day-315-08-852
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Gỗ Dày 315.08.852

54.540 ₫
43.632 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-go-day-308-03-005
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Gỗ Dày 308.03.005

63.800 ₫
51.040 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-go-day-315-08-851
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Gỗ Dày 315.08.851

54.540 ₫
43.632 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-go-day-308-03-004
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Gỗ Dày 308.03.004

63.800 ₫
51.040 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-go-day-315-08-850
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Gỗ Dày 315.08.850

54.540 ₫
43.632 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-go-day-308-03-003
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Gỗ Dày 308.03.003

57.750 ₫
46.200 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-diy-tu-lap-dat-493-03-023
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM DIY Tự Lắp Đặt 493.03.023

93.500 ₫
74.800 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-diy-tu-lap-dat-493-03-022
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM DIY Tự Lắp Đặt 493.03.022

93.500 ₫
74.800 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-diy-tu-lap-dat-493-03-020
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM DIY Tự Lắp Đặt 493.03.020

92.400 ₫
73.920 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-tieu-chuan-315-18-302
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Tiêu Chuẩn 315.18.302

19.690 ₫
15.752 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-tieu-chuan-311-01-502
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Tiêu Chuẩn 311.01.502

45.650 ₫
36.520 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-tieu-chuan-315-18-301
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Tiêu Chuẩn 315.18.301

19.690 ₫
15.752 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-tieu-chuan-311-01-501
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Tiêu Chuẩn 311.01.501

45.650 ₫
36.520 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-tieu-chuan-315-18-300
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Tiêu Chuẩn 315.18.300

19.030 ₫
15.224 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-tieu-chuan-311-01-500
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Tiêu Chuẩn 311.01.500

44.440 ₫
35.552 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-inox-diy-483-01-722
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Inox DIY 483.01.722

139.700 ₫
111.760 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ban-le-hafele-metalla-sm-inox-diy-483-01-721
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Inox DIY 483.01.721

139.700 ₫
111.760 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Page 1 of 2

Lọc tìm sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

UP TOGGLE DOWN
Sale

Máy hút mùi Kaff KF-TL800ST

6.180.000 ₫
3.750.000 ₫
Sale

Lò vi sóng Chefs EH-MW801S

8.600.000 ₫
6.600.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Eurogold EUW88TL15BS

28.650.000 ₫
18.000.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Bosch SMS4IVI01P

27.790.000 ₫
14.000.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Bosch SPS2HKI42E

29.990.000 ₫
16.000.000 ₫
Sale

Bộ dao thớt Spelier

3.900.000 ₫
2.700.000 ₫
Sale

Lò hấp kết hợp nướng Kaff KF-ST56LXR

29.600.000 ₫
19.500.000 ₫
Sale

Chậu rửa Gento GT04-7848 New

8.250.000 ₫
4.300.000 ₫
Sale

Thùng gạo Goldmax P300W

2.450.000 ₫
1.450.000 ₫

Top 10 phụ kiện tủ bếp

UP TOGGLE DOWN
Sale

Thùng rác Sevilla TR14D

1.380.000 ₫
690.000 ₫
Sale

Giá bát đĩa nâng hạ Grob GV304-180

10.352.000 ₫
5.200.000 ₫
Sale

Tủ đồ khô Eurogold EUM5045G

18.550.000 ₫
9.500.000 ₫

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Nhận thông tin cập nhật mới nhất về sản phẩm mới và đợt giảm giá sắp tới
Không nên bỏ lỡ cơ hội. Đăng ký ngay!

HSN.VN - NHÀ BẾP THÔNG MINH

Công ty TNHH xây dựng kiến trúc & nội thất DREAMHOUSE

Mã số thuế: 0108210154

Email: hsnvietnam@gmail.com

Showroom trưng bày sản phẩm

Địa chỉ: Số 9 - Ngõ 92 Đường Nguyễn Khánh Toàn - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline 1: 0916.433.319

Hotline 2: 094.683.6265

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chủ tài khoản: Lê Văn Tân

Số tài khoản: 0491000152621

Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank

Chi nhánh: Thăng Long