Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Bản lề cửa gỗ và sàn

Show
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-den-315-20-750
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Đen 315.20.750

/315.20.750
60.000 ₫
48.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-den-315-20-751
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Đen 315.20.751

/315.20.751
60.000 ₫
48.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-den-315-20-752
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Đen 315.20.752

/315.20.752
60.000 ₫
48.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-inox-315-06-750
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Inox 315.06.750

/315.06.750
72.600 ₫
58.080 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-inox-315-06-350
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Inox 315.06.350

/315.06.350
63.800 ₫
51.040 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-inox-315-06-751
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Inox 315.06.751

/315.06.751
72.600 ₫
58.080 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-inox-315-06-351
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Inox 315.06.351

/315.06.351
63.800 ₫
51.040 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-inox-315-06-352
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Inox 315.06.752

/315.06.752
73.700 ₫
58.960 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-inox-315-06-3522
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Inox 315.06.352

/315.06.352
64.900 ₫
51.920 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-inox-diy-483-01-720
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Inox DIY 483.01.720

/483.01.720
138.600 ₫
110.880 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-inox-diy-483-01-721
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Inox DIY 483.01.721

/483.01.721
139.700 ₫
111.760 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-inox-diy-483-01-722
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Inox DIY 483.01.722

/483.01.722
139.700 ₫
111.760 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-tieu-chuan-311-01-500
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Tiêu Chuẩn 311.01.500

/311.01.500
44.440 ₫
35.552 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-tieu-chuan-315-18-300
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Tiêu Chuẩn 315.18.300

/315.18.300
19.030 ₫
15.224 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-tieu-chuan-311-01-501
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Tiêu Chuẩn 311.01.501

/311.01.501
45.650 ₫
36.520 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-tieu-chuan-315-18-301
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Tiêu Chuẩn 315.18.301

/315.18.301
19.690 ₫
15.752 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-tieu-chuan-311-01-502
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Tiêu Chuẩn 311.01.502

/311.01.502
45.650 ₫
36.520 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-tieu-chuan-315-18-302
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Tiêu Chuẩn 315.18.302

/315.18.302
19.690 ₫
15.752 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-diy-tu-lap-dat-493-03-020
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM DIY Tự Lắp Đặt 493.03.020

/493.03.020
92.400 ₫
73.920 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-diy-tu-lap-dat-493-03-022
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM DIY Tự Lắp Đặt 493.03.022

/493.03.022
93.500 ₫
74.800 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-diy-tu-lap-dat-493-03-023
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM DIY Tự Lắp Đặt 493.03.023

/493.03.023
93.500 ₫
74.800 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-go-day-308-03-003
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Gỗ Dày 308.03.003

/308.03.003
57.750 ₫
46.200 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-go-day-315-08-850
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Gỗ Dày 315.08.850

/315.08.850
54.540 ₫
43.632 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-go-day-308-03-004
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Gỗ Dày 308.03.004

/308.03.004
63.800 ₫
51.040 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-go-day-315-08-851
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Gỗ Dày 315.08.851

/315.08.851
54.540 ₫
43.632 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-go-day-308-03-005
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Gỗ Dày 308.03.005

/308.03.005
63.800 ₫
51.040 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-cho-cua-go-day-315-08-852
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Cho Cửa Gỗ Dày 315.08.852

/315.08.852
54.540 ₫
43.632 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-ung-dung-ngan-keo-trong-315-28-750
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Ứng Dụng Ngăn Kéo Trong 315.28.750

/315.28.750
94.600 ₫
75.680 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-ung-dung-ngan-keo-trong-315-02-750
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Ứng Dụng Ngăn Kéo Trong 315.02.750

/315.02.750
93.540 ₫
74.832 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-ung-dung-ngan-keo-trong-315-28-751
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Ứng Dụng Ngăn Kéo Trong 315.28.751

/315.28.751
95.700 ₫
76.560 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-ung-dung-ngan-keo-trong-315-02-751
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Ứng Dụng Ngăn Kéo Trong 315.02.751

/315.02.751
93.440 ₫
74.752 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ban-le-hafele-metalla-sm-ung-dung-ngan-keo-trong-315-28-752
-20%

Bản Lề Hafele Metalla SM Ứng Dụng Ngăn Kéo Trong 315.28.752

/315.28.752
96.800 ₫
77.440 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Page 1 of 2

Top 5 mẫu tủ bếp hot nhất 2019

Top 10 phụ kiện tủ bếp

UP TOGGLE DOWN
Sale!

Giá bát đĩa đa năng Garis MD02.90V

6.190.000 ₫
4.100.000 ₫
Sale!

Giá nâng hạ bát đĩa Garis ML06.90V

11.990.000 ₫
8.200.000 ₫
Sale!

Giá đa năng Garis MM02.40V

5.690.000 ₫
3.800.000 ₫

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DREAMHOUSE

adress Mã số thuế: 0108210154

Showroom trưng bày sản phẩm

Địa chỉ : Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline 1: 0916.433.319

Hotline 2: 094.683.6265

Email: hsnvietnam@gmail.com


Chủ tài khoản: Lê Văn Tân

Số tài khoản: 0491000152621

Ngân hàng: Vietcombank

Chi nhánh: Thăng Long

Menus