Đăng nhập
x
x
x
Đăng ký
x

Yêu thích
So sánh
Giỏ hàng

Khóa cửa

Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
khoa-cua-chinh-newera-ne58-333n
-18%

Khóa cửa thông phòng Newera NE58-333N

753.000 ₫
617.460 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
khoa-cua-chinh-newera-ne58-111n7
-18%

Khóa cửa thông phòng Newera NE58-111N

753.000 ₫
617.460 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
khoa-cua-chinh-newera-ne58-111n
-18%

Khóa cửa thông phòng Newera NE58-111E

753.000 ₫
617.460 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
khoa-cua-chinh-newera-ne85-777n
-18%

Khóa cửa thông phòng Newera NE58-777N

753.000 ₫
617.460 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
khoa-cua-chinh-newera-ne85-555n
-18%

Khóa cửa thông phòng Newera NE58-555N

753.000 ₫
617.460 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
khoa-cua-chinh-newera-ne85-111n
-18%

Khóa cửa chính Newera NE85-111N

952.000 ₫
780.640 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
khoa-cua-chinh-newera-ne85-222n
-18%

Khóa cửa chính Newera NE85-222N

952.000 ₫
780.640 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
khoa-cua-chinh-newera-ne85-333n
-18%

Khóa cửa chính Newera NE85-333N

952.000 ₫
780.640 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne85-444n
-18%

Khóa cửa chính Newera NE58-444N

753.000 ₫
617.460 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne85-885e
-18%

Khóa cửa sảnh chính Newera NE85-888E

1.667.000 ₫
1.366.940 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne85-666e
-18%

Khóa cửa sảnh chính Newera NE85-666E

1.667.000 ₫
1.366.940 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne9999ch1
-44%

Khóa cửa đại sảnh Newera NE9999CH1

20.555.500 ₫
11.600.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne9999cf1
-44%

Khóa cửa đại sảnh Newera NE9999CF1

20.555.500 ₫
11.600.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne9999ca1
-43%

Khóa cửa đại sảnh Newera NE9999CA1

19.444.500 ₫
11.100.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne9999hd2
-43%

Khóa cửa đại sảnh Newera NE9999HD2

18.888.900 ₫
10.750.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne9999hd1
-42%

Khóa cửa đại sảnh Newera NE9999HD1

17.000.000 ₫
9.800.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-cua-dai-sanh-newera-ne9999bf1
-43%

Khóa cửa đại sảnh Newera NE9999BF1

15.777.800 ₫
9.000.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
khoa-the-tu-newera-ne6666hl00sb
-18%

Khoá thẻ từ chìa cơ Newera NE6666HL00SB

4.400.000 ₫
3.608.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-mat-ma-ket-hop-the-tu-newera-ne8888kp55rb
-34%

Khóa mật mã kết hợp khóa thẻ từ và chìa cơ Newera NE8888KP55RB

8.400.000 ₫
5.550.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-mat-ma-ket-hop-the-tu-newera-ne8888kp62bc
-34%

Khóa mật mã kết hợp khóa thẻ từ chìa cơ Newera NE8888KP62BC

8.444.000 ₫
5.550.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-mat-ma-ket-hop-the-tu-newera-ne8888kp62bg
-34%

Khóa mật mã kết hợp khóa thẻ từ chìa cơ Newera NE8888KP62BG

8.444.000 ₫
5.550.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-mat-ma-ket-hop-the-tu-newera-ne8888kp53sn
-29%

Khóa mật mã kết hợp khóa thẻ từ chìa cơ Newera NE8888KP53SN

5.600.000 ₫
3.990.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-mat-ma-ket-hop-the-tu-newera-ne8888kp53bg
-29%

Khóa mật mã kết hợp khóa thẻ từ chìa cơ Newera NE8888KP53BG

5.600.000 ₫
3.990.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-mat-ma-ket-hop-the-tu-newera-ne8888kp55bc
-34%

Khóa mật mã kết hợp khóa thẻ từ chìa cơ Newera NE8888KP55BC

8.400.000 ₫
5.550.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
khoa-mat-ma-newera-ne6666fp99ic
-18%

Khóa mật mã chìa cơ Newera NE6666FP99IC

4.333.000 ₫
3.553.060 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-van-tay-ket-hop-mat-ma-newera-ne8888fp57sn
-40%

Khóa vân tay kết hợp mật mã chìa cơ Newera NE8888FP57SN

13.900.000 ₫
8.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-van-tay-ket-hop-mat-ma-newera-ne8888fp57bg
-40%

Khóa vân tay kết hợp mật mã chìa cơ Newera NE8888FP57BG

13.900.000 ₫
8.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-van-tay-ket-hop-mat-ma-newera-ne8888fp59bg
-45%

Khóa vân tay kết hợp mật mã chìa cơ Newera NE8888FP59BG

45.100.000 ₫
25.000.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-van-tay-ket-hop-mat-ma-newera-ne8888fp60sp
-40%

Khóa vân tay kết hợp mật mã chìa cơ Newera NE8888FP60SP

13.900.000 ₫
8.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-van-tay-ket-hop-mat-ma-newera-ne8888fp60bg
-40%

Khóa vân tay kết hợp khóa mật mã chìa cơ Newera NE8888FP60BG

13.900.000 ₫
8.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-van-tay-ket-hop-mat-ma-newera-ne8888fp52bc
-34%

Khóa vân tay kết hợp mật mã chìa cơ Newera NE8888FP52BC

8.600.000 ₫
5.650.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
khoa-van-tay-ket-hop-mat-ma-newera-ne8888fp52bg
-34%

Khóa vân tay kết hợp mật mã chìa cơ Newera NE8888FP52BG

8.600.000 ₫
5.650.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Page 1 of 2

Lọc tìm sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

UP TOGGLE DOWN
Sale

Nồi chiên không dầu Latino LT-I15Y22

6.980.000 ₫
3.800.000 ₫
Sale

Thùng rác Sevilla TR14D

1.380.000 ₫
690.000 ₫
Sale

Chậu rửa Binova CBI-7546

5.600.000 ₫
3.000.000 ₫
Sale

Nồi gang Latino Milano 024

2.480.000 ₫
1.550.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Bosch SPS2XMI04E

29.990.000 ₫
16.000.000 ₫
Sale

Lò vi sóng Chefs EH-MW801S

8.600.000 ₫
6.600.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Bosch SPS2HKI42E

29.990.000 ₫
16.000.000 ₫
Sale

Máy hút mùi Kaff KF-TL800ST

6.180.000 ₫
3.750.000 ₫
Sale

Chậu rửa Gento GT04-7848 New

8.250.000 ₫
4.300.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI49E

47.900.000 ₫
23.800.000 ₫

Top 10 phụ kiện tủ bếp

UP TOGGLE DOWN
Sale

Thùng gạo Goldmax P300W

2.450.000 ₫
1.450.000 ₫
Sale

Giá bát đĩa nâng hạ Grob GV304-180

10.352.000 ₫
5.200.000 ₫
Sale

Tủ đồ khô Eurogold EUM5045G

18.550.000 ₫
9.500.000 ₫

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Nhận thông tin cập nhật mới nhất về sản phẩm mới và đợt giảm giá sắp tới
Không nên bỏ lỡ cơ hội. Đăng ký ngay!

HSN.VN - NHÀ BẾP THÔNG MINH

Công ty TNHH xây dựng kiến trúc & nội thất DREAMHOUSE

Mã số thuế: 0108210154

Email: hsnvietnam@gmail.com

Showroom trưng bày sản phẩm

Địa chỉ: Số 9 - Ngõ 92 Đường Nguyễn Khánh Toàn - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline 1: 0916.433.319

Hotline 2: 094.683.6265

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chủ tài khoản: Lê Văn Tân

Số tài khoản: 0491000152621

Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank

Chi nhánh: Thăng Long