Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Phụ kiện tủ áo

Hot!
NE1464.600
-10%

Khung rổ để đồ Newera NE1464.600

/NE1464.600
2.650.000 ₫
2.385.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE6464.900
-10%

Khung rổ để đồ Newera NE6464.900

/NE6464.900
2.500.000 ₫
2.250.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE6464.800
-10%

Khung rổ để đồ Newera NE6464.800

/NE6464.800
2.400.000 ₫
2.160.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE6464.800
-10%

Khung rổ để đồ Newera NE6464.600

/NE6464.600
2.100.000 ₫
1.890.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE5164.900
-10%

Khung rổ đựng đồ Newera NE5164.900

/NE5164.900
2.700.000 ₫
2.430.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE5164.900
-10%

Khung rổ đựng đồ Newera NE5164.800

/NE5164.800
2.550.000 ₫
2.295.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE5164.900
-10%

Khung rổ đựng đồ Newera NE5164.600

/NE5164.600
2.250.000 ₫
2.025.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE2564.600
-10%

Khung rổ để giày dép Newera NE2564.600

/NE2564.600
2.200.000 ₫
1.980.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE2564.600
-10%

Khung rổ để giày dép Newera NE2564.800

/NE2564.800
2.500.000 ₫
2.250.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE2564.600
-10%

Khung rổ để giày dép Newera NE2564.900

/NE2564.900
2.700.000 ₫
2.430.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1664.900
-10%

Khung rổ đựng đồ Newera NE1664.900

/NE1664.900
3.000.000 ₫
2.700.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1664.900
-10%

Khung rổ đựng đồ Newera NE1664.800

/NE1664.800
2.750.000 ₫
2.475.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1664.900
-10%

Khung rổ đựng đồ Newera NE1664.600

/NE1664.600
2.450.000 ₫
2.205.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1464.800
-10%

Khung rổ để đồ Newera NE1464.800

/NE1464.800
3.150.000 ₫
2.835.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1464.800
-10%

Khung rổ để đồ Newera NE1464.900

/NE1464.900
3.400.000 ₫
3.060.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1164.900
-10%

Khung rổ treo quần áo Newera NE1164.900

/NE1164.900
1.950.000 ₫
1.755.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1164.900
-10%

Khung rổ treo quần áo Newera NE1164.600

/NE1164.600
1.650.000 ₫
1.485.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE2363.600
-10%

Khung rổ đựng quần áo Newera NE2363.600

/NE2363.600
1.350.000 ₫
1.215.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1163.600
-10%

Khung rổ treo quần áo Newera NE1163.600

/NE1163.600
1.050.000 ₫
945.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE6665.300
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG NEWERA NE6665.300

/NE6665.300
2.763.900 ₫
2.487.510 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE2563.800
-10%

Khung rổ đựng giày dép Newera NE2563.800

/NE2563.800
1.500.000 ₫
1.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE2563.800
-10%

Khung rổ đựng giày dép Newera NE2563.600

/NE2563.600
1.350.000 ₫
1.215.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE2363.600
-10%

Khung rổ đựng quần áo Newera NE2363.800

/NE2363.800
1.500.000 ₫
1.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1163.600
-10%

Khung rổ treo quần áo Newera NE1163.800

/NE1163.800
1.250.000 ₫
1.125.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1863.800
-10%

Khung rổ đựng quần áo Newera NE1863.800

/NE1863.800
2.300.000 ₫
2.070.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1863.800
-10%

Khung rổ đựng quần áo Newera NE1863.600

/NE1863.600
1.900.000 ₫
1.710.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1463.800
-10%

Khung rổ đựng đồ Newera NE1463.800

/NE1463.800
1.950.000 ₫
1.755.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1463.800
-10%

Khung rổ đựng đồ Newera NE1463.600

/NE1463.600
1.650.000 ₫
1.485.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE3680.300
-10%

Cầu bàn là Newera NE3680.300

/NE3680.300
1.960.000 ₫
1.764.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE3569.383
-10%

Giá treo quần áo di động Newera NE3569.383

/NE3569.383
1.300.000 ₫
1.170.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE6079.256
-0%

MÓC TREO NEWERA NE6079.400

/NE6079.400
1.600.000 ₫
1.600.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Hot!
NE6079.258
-0%

Móc treo Newera NE6079.258

/NE6079.258
890.000 ₫
890.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm

Top 5 mẫu tủ bếp hot nhất 2019

Top 10 phụ kiện tủ bếp

Kinh nghiệm hay

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&T HÀ NỘI

adress Mã số thuế: 0107061936

Showroom trưng bày sản phẩm

Showroom 1: Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0916.433.319 - Email: hsnvietnam@gmail.com


Showroom 2: Số 331 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 094.683.6265 - Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus