Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Phụ kiện tủ áo

Hot!
NE1464.600
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE1464.600

/NE1464.600
2.972.300 ₫
2.675.070 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE6464.900
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE6464.900

/NE6464.900
2.875.000 ₫
2.587.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE6464.800
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE6464.800

/NE6464.800
2.597.300 ₫
2.337.570 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE6464.800
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE6464.600

/NE6464.600
2.233.400 ₫
2.010.060 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE5164.900
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE5164.900

/NE5164.900
3.583.400 ₫
3.225.060 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE5164.900
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE5164.800

/NE5164.800
3.263.900 ₫
2.937.510 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE5164.900
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE5164.600

/NE5164.600
2.875.000 ₫
2.587.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE2564.600
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE2564.600

/NE2564.600
2.583.400 ₫
2.325.060 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE2564.600
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE2564.800

/NE2564.800
2.847.300 ₫
2.562.570 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE2564.600
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE2564.900

/NE2564.900
3.083.400 ₫
2.775.060 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1664.900
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE1664.900

/NE1664.900
3.277.800 ₫
2.950.020 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1664.900
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE1664.800

/NE1664.800
3.055.500 ₫
2.749.950 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1664.900
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE1664.600

/NE1664.600
2.805.500 ₫
2.524.950 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1464.800
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE1464.800

/NE1464.800
3.458.400 ₫
3.112.560 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1464.800
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE1464.900

/NE1464.900
3.611.100 ₫
3.249.990 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1164.900
-10%

KHUNG RỔ TREO ĐỒ NEWERA NE1164.900

/NE1164.900
2.680.500 ₫
2.412.450 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1164.900
-10%

KHUNG RỔ TREO ĐỒ NEWERA NE1164.800

/NE1164.800
2.527.800 ₫
2.275.020 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1164.900
-10%

KHUNG RỔ TREO ĐỒ NEWERA NE1164.600

/NE1164.600
2.291.600 ₫
2.062.440 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE2363.600
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE2363.600

/NE2363.600
1.583.400 ₫
1.425.060 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1163.600
-10%

KHUNG RỔ TREO NEWERA NE1163.600

/NE1163.600
1.236.100 ₫
1.112.490 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE6665.300
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG NEWERA NE6665.300

/NE6665.300
2.763.900 ₫
2.487.510 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE2563.800
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG NEWERA NE2563.800

/NE2563.800
1.763.900 ₫
1.587.510 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE2563.800
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG NEWERA NE2563.600

/NE2563.600
1.597.300 ₫
1.437.570 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE2363.600
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE2363.800

/NE2363.800
1.763.900 ₫
1.587.510 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1163.600
-10%

KHUNG RỔ TREO NEWERA NE1163.800

/NE1163.800
1.500.000 ₫
1.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1863.800
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE1863.800

/NE1863.800
2.263.900 ₫
2.037.510 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1863.800
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE1863.600

/NE1863.600
1.916.600 ₫
1.724.940 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1463.800
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE1463.800

/NE1463.800
2.333.400 ₫
2.100.060 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE1463.800
-10%

KHUNG RỔ ĐỰNG ĐỒ NEWERA NE1463.600

/NE1463.600
1.958.400 ₫
1.762.560 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE3680.300
-10%

CẦU BÀN LÀ NEWERA NE3680.300

/NE3680.300
1.833.400 ₫
1.650.060 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE3569.383
-10%

GIÁ TREO QUẦN ÁO NEWERA NE3569.383

/NE3569.383
1.280.000 ₫
1.152.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
NE3569.883
-10%

GIÁ TREO QUẦN ÁO NEWERA NE3569.883

/NE3569.883
1.950.000 ₫
1.755.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng

Top 5 mẫu tủ bếp hot nhất 2019

Top 10 phụ kiện tủ bếp

Kinh nghiệm hay

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&T HÀ NỘI

adress Mã số thuế: 0107061936

Showroom trưng bày sản phẩm

Showroom 1: Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0916.433.319 - Email: hsnvietnam@gmail.com


Showroom 2: Số 331 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 094.683.6265 - Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus