Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Giá nâng hạ

Hot!
EB-800SP
-29%

Hệ di động Faster FS EB900SP

/FS EB900SP
6.800.000 ₫
4.800.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
he-di-dong-tu-tren-de-ly-coc-va-do-kho-faster-fs-eb700sds
-39%

Giá nâng hạ Faster FS EB700SDS

/FS EB700SDS
7.000.000 ₫
4.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
EB-800SP4
-35%

Hệ di động Faster FS EB800SP

/FS EB800SP
6.600.000 ₫
4.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
he-di-dong-tu-tren-de-ly-coc-va-do-kho-faster-fs-eb900sds
-39%

Giá nâng hạ Faster FS EB900SDS

/FS EB900SDS
7.400.000 ₫
4.500.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-dia-nang-ha-edell-ac-160s
-40%

Giá bát đĩa nâng hạ Edel AC.180S

/AC.180S
7.562.000 ₫
4.550.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-dia-nang-ha-edell-ac-160s
-40%

Giá bát đĩa nâng hạ Edel AC.170S

/AC.170S
7.416.000 ₫
4.450.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-dia-nang-ha-edell-ac-160s
-41%

Giá bát đĩa nâng hạ Edel AC.160S

/AC.160S
7.350.000 ₫
4.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ke-di-dong-bat-dia-cariny-mobiado-kd-24ci-600
-15%

Kệ di động bát đĩa Cariny MOBIADO KD-24CI-600

/KD-24CI-600
5.720.000 ₫
4.862.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ke-di-dong-bat-dia-cariny-mobiado-kd-24ci-6008
-15%

Kệ di động bát đĩa Cariny MOBIADO KD-24CI-700

/KD-24CI-700
5.830.000 ₫
4.955.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ke-di-dong-bat-dia-cariny-mobiado-kd-24ci-6004
-15%

Kệ di động bát đĩa Cariny MOBIADO KD-24CI-800

/KD-24CI-800
5.940.000 ₫
5.049.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ke-di-dong-bat-dia-cariny-mobiado-kd-24ci-6009
-15%

Kệ di động bát đĩa Cariny MOBIADO KD-24CI-900

/KD-24CI-900
6.160.000 ₫
5.236.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-nang-ha-da-nang-inox-nan-cho-tu-bep-tren-garis-bh06-600-900
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa Garis BH06.600

/BH06.600
6.959.000 ₫
5.200.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-nang-ha-da-nang-inox-nan-cho-tu-bep-tren-garis-bh06-600-900
-26%

Giá nâng hạ bát đĩa Garis BH06.700

/BH06.700
7.159.000 ₫
5.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-nang-ha-da-nang-inox-nan-cho-tu-bep-tren-garis-bh06-600-900
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa Garis BH06.800

/BH06.800
7.359.000 ₫
5.500.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-nang-ha-da-nang-inox-nan-cho-tu-bep-tren-garis-bh06-600-900
-26%

Giá nâng hạ bát đĩa Garis BH06.900

/BH06.900
7.559.000 ₫
5.600.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
EB-800SP1
-35%

Hệ di động Faster FS EB700SP

/FS EB700SP
6.400.000 ₫
4.150.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
he-di-dong-tu-tren-de-ly-coc-va-do-kho-faster-fs-eb800sds
-39%

Giá nâng hạ Faster FS EB800SDS

/FS EB800SDS
7.200.000 ₫
4.400.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AD.160S
-41%

Giá nâng hạ úp bát EDEL AD.160S

/AD.160S
7.350.000 ₫
4.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AD.160S
-40%

Giá nâng hạ úp bát EDEL AD.170S

/AD.170S
7.416.000 ₫
4.450.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AD.160S
-40%

Giá nâng hạ úp bát EDEL AD.180S

/AD.180S
7.562.000 ₫
4.550.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AD.160S
-39%

Giá nâng hạ úp bát EDEL AD.190S

/AD.190S
7.662.000 ₫
4.650.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-bat-dia-di-dong-nang-ha-inox-eurokit-ub-600
-45%

Giá bát đĩa nâng hạ EUROKIT UB 600

/UB 600
8.500.000 ₫
4.650.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-bat-dia-di-dong-nang-ha-inox-eurokit-ub-6008
-45%

Giá bát đĩa nâng hạ EUROKIT UB 700

/UB 700
8.750.000 ₫
4.800.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-bat-dia-di-dong-nang-ha-inox-eurokit-ub-6009
-45%

Giá bát đĩa nâng hạ EUROKIT UB 800

/UB 800
9.000.000 ₫
4.950.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-bat-dia-di-dong-nang-ha-inox-eurokit-ub-6007
-46%

Giá bát đĩa nâng hạ EUROKIT UB 900

/UB 900
9.500.000 ₫
5.150.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ud_700
-45%

Giá bát đĩa nâng hạ inox EUROKIT UD 900

/UD 900
10.000.000 ₫
5.500.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ud_7008
-45%

Giá bát đĩa nâng hạ EUROKIT UD 800

/UD 800
9.750.000 ₫
5.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ud_7002
-45%

Giá bát đĩa nâng hạ EUROKIT UD 700

/UD 700
9.250.000 ₫
5.100.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ub-new
-45%

Giá bát đĩa nâng hạ EUROKIT UB 700 NEW

/UB 700 NEW
11.250.000 ₫
6.200.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ub-new6
-45%

Giá bát đĩa nâng hạ EUROKIT UB 800 NEW

/UB 800 NEW
11.500.000 ₫
6.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
ub-new1
-45%

Giá bát đĩa nâng hạ EUROKIT UB 900 NEW

/UB 900 NEW
12.600.000 ₫
6.950.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-bat-dia-di-dong-nang-ha-inox-eurokit-gika-600
-46%

Giá bát đĩa nâng hạ EUROKIT GIKA 600

/GIKA 600
7.050.000 ₫
3.800.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Page 1 of 3

Top 5 mẫu tủ bếp hot nhất 2019

Top 10 phụ kiện tủ bếp

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&T HÀ NỘI

adress Mã số thuế: 0107061936

Showroom trưng bày sản phẩm

Showroom 1: Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0916.433.319 - Email: hsnvietnam@gmail.com


Showroom 2: Số 331 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 094.683.6265 - Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus