Đăng nhập


Đăng ký

Yêu thích
So sánh
Giỏ hàng

Giá úp bát đĩa

Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-bat-dia-grob-gop-h160-h170-h180-h190
-41%

Giá bát đĩa Grob GOP-H190

2.455.000 ₫
1.450.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-bat-dia-grob-gop-h160-h170-h180-h190
-42%

Giá bát đĩa Grob GOP-H180

2.320.000 ₫
1.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-bat-dia-grob-gop-h160-h170-h180-h190
-42%

Giá bát đĩa Grob GOP-H170

2.250.000 ₫
1.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-bat-dia-grob-gop-h160-h170-h180-h190
-42%

Giá bát đĩa Grob GOP-H160

2.170.000 ₫
1.250.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-nang-ha-len-xuong-bat-dia-dien-cam-ung-grob-c1304-70es-80es-90es
-50%

Giá nâng hạ lên xuống bát đĩa điện cảm ứng Grob C1304-90ES

25.875.000 ₫
13.000.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-nang-ha-len-xuong-bat-dia-dien-cam-ung-grob-c1304-70es-80es-90es
-50%

Giá nâng hạ lên xuống bát đĩa điện cảm ứng Grob C1304-80ES

24.625.000 ₫
12.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-nang-ha-len-xuong-bat-dia-dien-cam-ung-grob-c1304-70es-80es-90es
-50%

Giá nâng hạ lên xuống bát đĩa điện cảm ứng Grob C1304-70ES

23.375.000 ₫
11.600.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
Vĩnh viễn
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-bat-dia-goldmax-glx700-glx800-glx900
-41%

Giá bát đĩa Goldmax GLX900

3.400.000 ₫
2.000.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
Vĩnh viễn
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-bat-dia-goldmax-glx700-glx800-glx900
-41%

Giá bát đĩa Goldmax GLX800

3.225.000 ₫
1.900.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
Vĩnh viễn
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-bat-dia-goldmax-glx700-glx800-glx900
-41%

Giá bát đĩa Goldmax GLX700

3.075.000 ₫
1.800.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
gia-bat-dia-inoxa-disola-elle-1850-cb-85-1000
-15%

Giá bát đĩa INOXA DISOLA ELLE 1850 CB 85-1000

3.200.000 ₫
2.720.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
gia-bat-dia-inoxa-disola-elle-1850-cb-85-900
-15%

Giá bát đĩa INOXA DISOLA ELLE 1850 CB 85-900

2.900.000 ₫
2.465.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
gia-bat-dia-inoxa-disola-elle-1850-cb-85-800
-15%

Giá bát đĩa INOXA DISOLA ELLE 1850 CB 85-800

2.700.000 ₫
2.295.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
gia-bat-dia-inoxa-disola-elle-1850-cb-85-700
-15%

Giá bát đĩa INOXA DISOLA ELLE 1850 CB 85-700

2.400.000 ₫
2.040.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
gia-bat-dia-inoxa-disola-elle-1850-cb-85-600
-15%

Giá bát đĩa INOXA DISOLA ELLE 1850 CB 85-600

2.200.000 ₫
1.870.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
ke-bat-dia-di-dong-cam-bien-edel-ad-180s-6at-ad-190s-6at
-40%

Kệ bát đĩa di động cảm biến Edel AD.190S*6AT

26.850.000 ₫
16.000.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
ke-bat-dia-di-dong-cam-bien-edel-ad-180s-6at-ad-190s-6at
-40%

Kệ bát đĩa di động cảm biến Edel AD.180S*6AT

25.850.000 ₫
15.500.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
ke-bat-dia-di-dong-cam-bien-edel-edv-380at-390at
-40%

Kệ bát đĩa di động cảm biến Edel EDV.390AT

26.850.000 ₫
16.000.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
ke-bat-dia-di-dong-cam-bien-edel-edv-380at-390at
-40%

Kệ bát đĩa di động cảm biến Edel EDV.380AT

25.850.000 ₫
15.500.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
gia-bat-dia-edel-gb10
-40%

Giá bát đĩa Edel GB10.900

4.650.000 ₫
2.790.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
gia-bat-dia-edel-gb10
-40%

Giá bát đĩa Edel GB10.850

4.550.000 ₫
2.730.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
gia-bat-dia-edel-gb10
-40%

Giá bát đĩa Edel GB10.800

4.450.000 ₫
2.670.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
gia-bat-dia-edel-gb10
-40%

Giá bát đĩa Edel GB10.780

4.400.000 ₫
2.640.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
gia-bat-dia-edel-gb10
-40%

Giá bát đĩa Edel GB10.750

4.350.000 ₫
2.610.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
gia-bat-dia-edel-gb10
-40%

Giá bát đĩa Edel GB10.700

4.300.000 ₫
2.580.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
gia-bat-dia-edel-gb10
-40%

Giá bát đĩa Edel GB10.680

4.250.000 ₫
2.550.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-bat-dia-edel-gov-700-800-900
-39%

Giá bát đĩa Edel GOV.900

3.291.000 ₫
2.000.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-bat-dia-edel-gov-700-800-900
-40%

Giá bát đĩa Edel GOV.800

3.185.000 ₫
1.900.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-bat-dia-edel-gov-700-800-900
-41%

Giá bát đĩa Edel GOV.700

3.060.000 ₫
1.800.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-bat-dia-sevilla-sv-bd4
-50%

Giá bát đĩa Sevilla BD4-75DS

4.000.000 ₫
2.000.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-bat-dia-grob-gp-h160-h170-h180-h190
-42%

Giá bát đĩa Grob GP-H190

2.255.000 ₫
1.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
gia-bat-dia-grob-gp-h160-h170-h180-h190
-41%

Giá bát đĩa Grob GP-H180

2.120.000 ₫
1.250.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt

Lọc tìm sản phẩm

Top 10 sản phẩm nổi bật

UP TOGGLE DOWN
Sale
Sale

Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI03E

40.990.000 ₫
24.300.000 ₫
Sale

Máy hút mùi Kaff KF-TL800ST

6.180.000 ₫
3.750.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Eurogold EUW88TL15BS

28.650.000 ₫
18.000.000 ₫
Sale

Tủ đồ khô Eurogold EUM5045G

18.550.000 ₫
9.500.000 ₫
Sale

Nồi gang Latino Milano 024

2.480.000 ₫
1.550.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI16E

43.290.000 ₫
23.500.000 ₫
Sale
Sale

Bếp từ Latino LT-968Pro

14.500.000 ₫
9.000.000 ₫
Sale

Rổ để đồ gấp Grob HM-59

4.475.000 ₫
2.590.000 ₫

Top 10 phụ kiện tủ bếp

UP TOGGLE DOWN
Sale

Thùng rác Sevilla TR14D

1.380.000 ₫
690.000 ₫
Sale

Giá bát đĩa nâng hạ Grob GV304-180

10.352.000 ₫
5.200.000 ₫
Sale

Thùng gạo Goldmax P300W

2.450.000 ₫
1.450.000 ₫

HSN.VN - NHÀ BẾP THÔNG MINH

Công ty TNHH xây dựng kiến trúc & nội thất DREAMHOUSE

Mã số thuế: 0108210154

Email: hsnvietnam@gmail.com

Showroom trưng bày sản phẩm

Địa chỉ: Số 9 - Ngõ 92 Đường Nguyễn Khánh Toàn - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline 1: 0916.433.319

Hotline 2: 094.683.6265

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chủ tài khoản: Phạm Thị Thủy

Số tài khoản: 02710402501

Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank)