Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Giá xoong nồi, bát đĩa

Hot!
b02600
-25%

Giá xoong nồi bát đĩa Garis BX02.900

/BX02.900
2.698.000 ₫
2.023.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-tu-duoi-faster-fs-db600sp
-30%

Giá xoong nồi Faster FS DB900SP

/FS DB900SP
2.300.000 ₫
1.600.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-bat-dia-tu-duoi-faster-fs-e080890-e080990
-35%

Giá bát đĩa Faster FS E080890

/FS E080890
2.700.000 ₫
1.755.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
fs-bp900sp1
-35%

Giá xoong nồi bát đĩa Faster FS BP900SP

/FS BP900SP
2.800.000 ₫
1.820.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-tu-duoi-faster-fs-db600sp
-30%

Giá xoong nồi Faster FS DB800SP

/FS DB800SP
2.200.000 ₫
1.550.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-tu-duoi-faster-fs-db600sp
-35%

Giá xoong nồi Faster FS DB700SP

/FS DB700SP
2.100.000 ₫
1.365.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-tu-duoi-faster-fs-db600sp
-35%

Giá xoong nồi Faster FS DB600SP

/FS-DB600SP
2.000.000 ₫
1.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
fs-bp900sp8
-35%

Giá bát đĩa Faster FS BP800SP

/FS BP800SP
2.700.000 ₫
1.755.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
fs-bp900sp
-29%

Giá bát đĩa Faster FS BP700SP

/FS BP700SP
2.600.000 ₫
1.850.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-tu-duoi-faster-fs-bp900sp-bp800sp-bp700sp-bp600sp
-20%

Giá để bát đĩa tủ dưới Faster FS-BP600SP

/FS-BP600SP
2.100.000 ₫
1.680.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Hot!
BX04.600
-25%

Giá xoong nồi bát đĩa Garis BX04.600

/BX04.600
2.459.000 ₫
1.844.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
BX04.600
-25%

Giá xoong nồi bát đĩa Garis BX04.700

/BX04.700
2.559.000 ₫
1.919.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
BX04.600
-25%

Giá xoong nồi bát đĩa Garis BX04.900

/BX04.900
2.759.000 ₫
2.069.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
b02600
-25%

Giá xoong nồi bát đĩa Garis BX02.700

/BX02.700
2.498.000 ₫
1.873.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
b02600
-25%

Giá xoong nồi bát đĩa Garis BX02.600

/BX02.600
2.398.000 ₫
1.798.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
BX04.600
-25%

Giá xoong nồi bát đĩa Garis BX04.800

/BX04.800
2.659.000 ₫
1.994.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
b02600
-25%

Giá bát đĩa Garis BX02.800

/BX02.800
2.598.000 ₫
1.948.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
cariny-ch25
-15%

Giá xoong nồi Cariny CH25-900

/CH25-900
2.509.000 ₫
2.132.650 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
cariny-ch252
-15%

Giá xoong nồi Cariny CH25-800

/CH25-800
2.399.000 ₫
2.039.150 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
cariny-ch254
-15%

Giá xoong nồi Cariny CH25-700

/CH25-700
2.289.000 ₫
1.945.650 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
cariny-ch251
-15%

Giá xoong nồi Cariny CH25-600

/CH25-600
2.179.000 ₫
1.852.150 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
inox KT
-30%

Giá để xoong nồi bát đĩa Edel BS01.900

/BS01.900
3.350.000 ₫
2.345.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
inox KT2
-30%

Giá để xoong nồi bát đĩa Edel BS01.800

/BS01.800
3.250.000 ₫
2.275.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
inox KT9
-30%

Giá để xoong nồi bát đĩa Edel BS01.700

/BS01.700
3.150.000 ₫
2.205.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
inox KT3
-30%

Giá để xoong nồi bát đĩa EDEL BS01.600

/BS01.600
3.050.000 ₫
2.135.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-xoong-noi-inox-eurogold-eg-6160
-35%

Giá xoong nồi Eurogold EG6160

/EG6160
1.900.000 ₫
1.235.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-xoong-noi-inox-eurogold-eg-6160
-35%

Giá xoong nồi Eurogold EG6175

/EG6175
2.100.000 ₫
1.365.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-xoong-noi-inox-eurogold-eg-6160
-35%

Giá xoong nồi Eurogold EG6180

/EG6180
2.100.000 ₫
1.365.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-hop-2-Eurogold 600
-35%

Giá xoong nồi Eurogold EU130600

/EU130600
2.000.000 ₫
1.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-hop-2-Eurogold 6009
-35%

Giá xoong nồi Eurogold EU130700

/EU130700
2.100.000 ₫
1.365.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-hop-2-Eurogold 6002
-35%

Giá xoong nồi Eurogold EU130800

/EU130800
2.200.000 ₫
1.430.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-hop-2-Eurogold 6004
-35%

Giá xoong nồi Eurogold EU130900

/EU130900
2.300.000 ₫
1.495.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm

Top 5 mẫu tủ bếp hot nhất 2019

Top 10 phụ kiện tủ bếp

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&T HÀ NỘI

adress Mã số thuế: 0107061936

Showroom trưng bày sản phẩm

Showroom 1: Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0916.433.319 - Email: hsnvietnam@gmail.com


Showroom 2: Số 331 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 094.683.6265 - Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus