Đăng nhập


Đăng ký

Yêu thích
So sánh
Giỏ hàng

Ray trượt ngăn kéo tủ bếp

Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
ray-am-mo-toan-phan-garis-gt03-30
-41%

Ray âm mở toàn phần Garis GT03.25

295.000 ₫
175.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
ray-bi-3-tang-giam-chan-eurogold-sd250
-38%

Ray bi 3 tầng giảm chấn Eurogold SD550

290.000 ₫
180.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
ray-hop-giam-chan-khong-co-tang-cuong-grob-gm1-45-50-2
-42%

Ray hộp giảm chấn không có tăng cường Grob GM1-50

 |
1.333.300 ₫
770.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
ray-hop-giam-chan-khong-co-tang-cuong-grob-gm1-45-50-2
-42%

Ray hộp giảm chấn không có tăng cường Grob GM1-45

 |
1.316.700 ₫
760.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
ray-hop-giam-chan-co-tang-cuong-grob-gm2-45-50
-42%

Ray hộp giảm chấn có tăng cường Grob GM2-50

 |
1.486.700 ₫
860.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
ray-hop-giam-chan-co-tang-cuong-grob-gm2-45-50
-42%

Ray hộp giảm chấn có tăng cường Grob GM2-45

 |
1.470.000 ₫
850.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-bi-3-tang-nhan-mo-co-giam-chan-cariny-rgo
-25%

Ray bi 3 tầng nhấn mở có giảm chấn Cariny RGO-500

260.000 ₫
195.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-bi-3-tang-nhan-mo-co-giam-chan-cariny-rgo
-25%

Ray bi 3 tầng nhấn mở có giảm chấn Cariny RGO-450

245.000 ₫
183.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-bi-3-tang-nhan-mo-co-giam-chan-cariny-rgo
-25%

Ray bi 3 tầng nhấn mở có giảm chấn Cariny RGO-400

230.000 ₫
172.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-bi-3-tang-nhan-mo-co-giam-chan-cariny-rgo
-25%

Ray bi 3 tầng nhấn mở có giảm chấn Cariny RGO-350

210.000 ₫
157.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-bi-3-tang-nhan-mo-co-giam-chan-cariny-rgo
-25%

Ray bi 3 tầng nhấn mở có giảm chấn Cariny RGO-300

190.000 ₫
142.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-bi-3-tang-nhan-mo-co-giam-chan-cariny-rgo
-25%

Ray bi 3 tầng nhấn mở có giảm chấn Cariny RGO-250

185.000 ₫
138.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-bi-3-tang-khong-giam-chan-kit-plus-drb
-35%

Ray bi 3 tầng không giảm chấn Kit Plus DRB 500

105.000 ₫
68.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-bi-3-tang-khong-giam-chan-kit-plus-drb
-35%

Ray bi 3 tầng không giảm chấn Kit Plus DRB 450

95.000 ₫
61.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-bi-3-tang-khong-giam-chan-kit-plus-drb
-35%

Ray bi 3 tầng không giảm chấn Kit Plus DRB 400

85.000 ₫
55.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-bi-3-tang-khong-giam-chan-kit-plus-drb
-35%

Ray bi 3 tầng không giảm chấn Kit Plus DRB 350

75.000 ₫
48.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-bi-3-tang-khong-giam-chan-kit-plus-drb
-35%

Ray bi 3 tầng không giảm chấn Kit Plus DRB 300

65.000 ₫
42.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-bi-3-tang-khong-giam-chan-kit-plus-drb
-35%

Ray bi 3 tầng không giảm chấn Kit Plus DRB 250

60.000 ₫
39.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ay-bi-3-tang-giam-chan-kit-plus-drc
-35%

Ray bi 3 tầng giảm chấn Kit Plus DRC 500

275.000 ₫
178.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ay-bi-3-tang-giam-chan-kit-plus-drc
-35%

Ray bi 3 tầng giảm chấn Kit Plus DRC 450

258.000 ₫
167.700 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ay-bi-3-tang-giam-chan-kit-plus-drc
-35%

Ray bi 3 tầng giảm chấn Kit Plus DRC 400

258.000 ₫
167.700 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ay-bi-3-tang-giam-chan-kit-plus-drc
-35%

Ray bi 3 tầng giảm chấn Kit Plus DRC 350

252.000 ₫
163.800 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ay-bi-3-tang-giam-chan-kit-plus-drc
-35%

Ray bi 3 tầng giảm chấn Kit Plus DRC 300

248.000 ₫
161.200 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ay-bi-3-tang-giam-chan-kit-plus-drc
-35%

Ray bi 3 tầng giảm chấn Kit Plus DRC 250

245.000 ₫
159.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-am-mo-toan-phan-kit-plus-da
-35%

Ray âm mở toàn phần Kit Plus DA 550

440.000 ₫
286.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-am-mo-toan-phan-kit-plus-da
-35%

Ray âm mở toàn phần Kit Plus DA 500

420.000 ₫
273.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-am-mo-toan-phan-kit-plus-da
-35%

Ray âm mở toàn phần Kit Plus DA 450

400.000 ₫
260.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-am-mo-toan-phan-kit-plus-da
-35%

Ray âm mở toàn phần Kit Plus DA 400

390.000 ₫
253.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-am-mo-toan-phan-kit-plus-da
-35%

Ray âm mở toàn phần Kit Plus DA 350

375.000 ₫
243.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-am-mo-toan-phan-kit-plus-da
-35%

Ray âm mở toàn phần Kit Plus DA 300

360.000 ₫
234.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
ray-am-mo-toan-phan-kit-plus-da
-35%

Ray âm mở toàn phần Kit Plus DA 250

358.000 ₫
232.700 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
ray-bi-3-tang-giam-chan-mo-toan-phan-garis-gt04sc-z25
-38%

Ray bi giảm chấn mờ toàn phần Garis GT04SC.Z50

250.000 ₫
155.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng

Lọc tìm sản phẩm

Top 10 sản phẩm nổi bật

UP TOGGLE DOWN
Sale

Rổ để đồ gấp Grob HM-59

4.513.000 ₫
2.590.000 ₫
Sale

Chậu rửa Gento GT04-7843 New

7.880.000 ₫
4.200.000 ₫
Sale

Máy hút mùi Kaff KF-TL800ST

6.180.000 ₫
3.750.000 ₫
Sale
Sale

Bếp từ Bosch PUJ631BB5E

19.800.000 ₫
11.800.000 ₫
Sale

Chậu rửa Konox KN7644SU Dekor

9.520.000 ₫
7.350.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Eurogold EUW88TL15BS

31.810.000 ₫
17.500.000 ₫
Sale
Sale

Thùng gạo Goldmax P300W

2.450.000 ₫
1.450.000 ₫
Sale

Nồi gang Latino Milano 024

2.480.000 ₫
1.550.000 ₫

Top 10 phụ kiện tủ bếp

UP TOGGLE DOWN
Sale

Giá bát đĩa nâng hạ Grob GV304-180

10.406.000 ₫
5.200.000 ₫
Sale

Thùng rác Sevilla TR14D

1.380.000 ₫
690.000 ₫
Sale

Tủ đồ khô Eurogold EUM5045G

19.630.000 ₫
9.800.000 ₫

HSN.VN - NHÀ BẾP THÔNG MINH

Công ty TNHH xây dựng kiến trúc & nội thất DREAMHOUSE

Mã số thuế: 0108210154

Email: hsnvietnam@gmail.com

Showroom trưng bày sản phẩm

Địa chỉ: Số 9 - Ngõ 92 Đường Nguyễn Khánh Toàn - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline 1: 0916.433.319

Hotline 2: 094.683.6265

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chủ tài khoản: Phạm Thị Thủy

Số tài khoản: 02710402501

Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank)