Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Tay nắm tủ bếp

Hot!
tay-nam-canh-tu-cariny-cz2414-190
-25%

Tay nắm Cariny CZ2414-128

/CZ2414-128
137.500 ₫
103.125 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tay-nam-canh-tu-cariny-cz136-160
-25%

Tay nắm Cariny CZ136-160

/CZ136-160
203.500 ₫
152.625 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tay-nam-canh-tu-cariny-cz2389-128
-25%

Tay nắm Cariny CZ2389-192

/CZ2389-192
218.900 ₫
164.175 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tay-nam-canh-tu-cariny-cz2389-128
-25%

Tay nắm Cariny CZ2389-160

/CZ2389-160
185.900 ₫
139.425 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tay-nam-canh-tu-cariny-cz2389-128
-25%

Tay nắm Cariny CZ2389-128

/CZ2389-128
148.500 ₫
111.375 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tay-nam-canh-tu-cariny-cz2414-190
-25%

Tay nắm Cariny CZ2414-190

/CZ2414-190
129.000 ₫
96.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tay-nam-canh-tu-cariny-cz014-192
-25%

Tay nắm Cariny CZ014-192N

/CZ014-192N
141.900 ₫
106.425 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AT14.0AB
-35%

Tay nắm cổ điển Garis GE63.0

/GE63.0
140.000 ₫
91.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AT11.0AR
-35%

Tay nắm cổ điển Garis GE60.0

/GE60.0
115.000 ₫
74.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AT13.0AB
-35%

Tay nắm cổ điển Garis GE62.0

/GE62.0
140.000 ₫
91.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AT12.0AR
-35%

Tay nắm cổ điển Garis GE61.0

/GE61.0
105.000 ₫
68.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AT14AB
-35%

Tay nắm cổ điển Garis GE63.96

/GE63.96
190.000 ₫
123.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AT14AB
-35%

Tay nắm cổ điển Garis GE63.128

/GE63.128
240.000 ₫
156.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AT14AB
-35%

Tay nắm cổ điển Garis GE63.160

/GE63.160
260.000 ₫
169.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AT11.96AR
-35%

Tay nắm cổ điển Garis GE60.96

/GE60.96
140.000 ₫
91.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AT13.96AB
-35%

Tay nắm cổ điển Garis GE62.96

/GE62.96
185.000 ₫
120.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AT12AR
-35%

Tay nắm cổ điển Garis GE61.96

/GE61.96
120.000 ₫
78.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AT12AR
-35%

Tay nắm cổ điển Garis GE61.128

/GE61.128
140.000 ₫
91.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
AT12AR
-35%

Tay nắm cổ điển Garis GE61.160

/GE61.160
160.000 ₫
104.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tay-nam-garis-gh70-200
-35%

Tay nắm Garis GH70.200

/GH70.200
60.000 ₫
39.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tay-nam-garis-gh66-160
-35%

Tay nắm Garis GH66.160

/GH66.160
200.000 ₫
130.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tay-nam-garis-gh65-96
-35%

Tay nắm Garis GH65.96

/GH65.96
200.000 ₫
130.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tay-nam-garis-gh64-160
-35%

Tay nắm Garis GH64.160

/GH64.160
145.000 ₫
94.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tay-nam-garis-gh63-160
-35%

Tay nắm Garis GH63.160

/GH63.160
110.000 ₫
71.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tay-nam-garis-gh62-128
-35%

Tay nắm Garis GH62.128

/GH62.128
110.000 ₫
71.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tay-nam-garis-gh61-160
-35%

Tay nắm Garis GH61.160

/GH61.160
120.000 ₫
78.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tay-nam-garis-gh60-128
-35%

Tay nắm Garis GH60.128

/GH60.128
85.000 ₫
55.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
110.34.706
-20%

Tay nắm tủ Hafele 110.34.706

/110.34.706
137.500 ₫
110.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
110.34.706
-20%

Tay nắm tủ Hafele 110.34.707

/110.34.707
160.600 ₫
128.480 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
110.34.706
-20%

Tay nắm tủ Hafele 110.34.306

/110.34.306
137.500 ₫
110.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
110.34.706
-20%

Tay nắm tủ Hafele 110.34.307

/110.34.307
160.600 ₫
128.480 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
110.34.216
-20%

Tay nắm tủ Hafele 110.34.216

/110.34.216
215.600 ₫
172.480 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm

Top 5 mẫu tủ bếp hot nhất 2019

Top 10 phụ kiện tủ bếp

UP TOGGLE DOWN
Sale!

Giá đa năng Garis MM02.40V

5.690.000 ₫
3.800.000 ₫
Sale!

Giá nâng hạ bát đĩa Garis ML06.90V

11.990.000 ₫
8.200.000 ₫
Sale!

Giá bát đĩa đa năng Garis MD02.90V

6.190.000 ₫
4.100.000 ₫

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DREAMHOUSE

adress Mã số thuế: 0108210154

Showroom trưng bày sản phẩm

Địa chỉ : Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline 1: 0916.433.319

Hotline 2: 094.683.6265

Email: hsnvietnam@gmail.com


Chủ tài khoản: Lê Văn Tân

Số tài khoản: 0491000152621

Ngân hàng: Vietcombank

Chi nhánh: Thăng Long

Menus