Đăng nhập


Đăng ký

Yêu thích
So sánh
Giỏ hàng

Tay nâng cánh tủ

Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
tay-nang-tu-tren-2-canh-cariny-jupita-hf-21a
-22%

Tay nâng Cariny HF21-D

1.600.000 ₫
1.250.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
tay-nang-tu-tren-2-canh-cariny-jupita-hf-21a
-23%

Tay nâng Cariny HF21-C

1.500.000 ₫
1.150.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
tay-nang-tu-tren-2-canh-cariny-jupita-hf-21a
-27%

Tay nâng Cariny HF21-B

1.500.000 ₫
1.100.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Thổ Nhĩ Kỳ
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
tay-nang-cariny-duolift-hf-22
-22%

Tay nâng 2 cánh Cariny SAMET DUOLIFT HF 22/865

1.600.000 ₫
1.250.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Thổ Nhĩ Kỳ
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
tay-nang-cariny-duolift-hf-22
-23%

Tay nâng 2 cánh Cariny SAMET DUOLIFT HF 22/800

1.500.000 ₫
1.150.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Thổ Nhĩ Kỳ
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
tay-nang-cariny-duolift-hf-22
-23%

Tay nâng 2 cánh Cariny SAMET DUOLIFT HF 22/720

1.500.000 ₫
1.150.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
bo-tay-nang-hafele-free-flap-1-7-e-372-29-701
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Flap 1.7 E 372.29.701

20.999.000 ₫
16.799.200 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
bo-tay-nang-hafele-free-flap-1-7-e-372-29-700
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Flap 1.7 E 372.29.700

20.999.000 ₫
16.799.200 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
bo-tay-nang-hafele-free-flap-3-15-e-372-29-703
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Flap 3.15 E 372.29.703

20.891.200 ₫
16.712.960 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
bo-tay-nang-hafele-free-flap-3-15-e-372-29-702
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Flap 3.15 E 372.29.702

20.891.200 ₫
16.712.960 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
bo-tay-nang-hafele-free-up-e-372-29-713
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up E 372.29.713

17.319.500 ₫
13.855.600 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
bo-tay-nang-hafele-free-up-e-372-29-709
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up E 372.29.709

17.319.500 ₫
13.855.600 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
bo-tay-nang-hafele-free-up-e-372-29-712
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up E 372.29.712

17.365.700 ₫
13.892.560 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
bo-tay-nang-hafele-free-up-e-372-29-708
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up E 372.29.708

17.365.700 ₫
13.892.560 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
bo-tay-nang-hafele-free-up-e-372-29-711
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up E 372.29.711

17.215.000 ₫
13.772.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
bo-tay-nang-hafele-free-up-e-372-29-707
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up E 372.29.707

17.215.000 ₫
13.772.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
bo-tay-nang-hafele-free-up-493-05-805
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up 493.05.805

3.705.000 ₫
2.964.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
bo-tay-nang-hafele-free-up-493-05-795
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up 493.05.795

3.705.000 ₫
2.964.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
bo-tay-nang-hafele-free-up-493-05-804
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up 493.05.804

3.680.000 ₫
2.944.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
bo-tay-nang-hafele-free-up-493-05-794
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up 493.05.794

3.680.000 ₫
2.944.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
bo-tay-nang-hafele-free-up-493-05-803
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up 493.05.803

3.650.000 ₫
2.920.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
bo-tay-nang-hafele-free-up-493-05-793
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up 493.05.793

3.650.000 ₫
2.920.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
bo-tay-nang-hafele-free-up-493-05-802
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up 493.05.802

3.450.000 ₫
2.760.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
bo-tay-nang-hafele-free-up-493-05-792
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up 493.05.792

3.450.000 ₫
2.760.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
bo-tay-nang-hafele-free-up-493-05-801
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up 493.05.801

3.601.000 ₫
2.880.800 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
bo-tay-nang-hafele-free-up-493-05-791
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up 493.05.791

3.601.000 ₫
2.880.800 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
bo-tay-nang-hafele-free-up-493-05-8005
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up 493.05.800

3.436.000 ₫
2.748.800 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
bo-tay-nang-hafele-free-up-493-05-790
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Up 493.05.790

3.436.000 ₫
2.748.800 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
bo-tay-nang-hafele-free-swing-e-372-29-715
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Swing E 372.29.715

17.165.500 ₫
13.732.400 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
bo-tay-nang-hafele-free-swing-e-372-29-714
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Swing E 372.29.714

17.165.500 ₫
13.732.400 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
bo-tay-nang-hafele-free-swing-493-05-775
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Swing 493.05.775

4.217.400 ₫
3.373.920 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ sản phẩm
Made in EU
bo-tay-nang-hafele-free-swing-493-05-765
-20%

Bộ Tay Nâng Hafele Free Swing 493.05.765

4.217.400 ₫
3.373.920 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng

Lọc tìm sản phẩm

Top 10 sản phẩm nổi bật

UP TOGGLE DOWN
Sale

Bếp từ Eurosun EU-T888GE Gold

25.880.000 ₫
19.400.000 ₫
Sale

Bộ dao thớt Spelier

3.900.000 ₫
2.700.000 ₫
Sale

Máy hút mùi Binova BI-28-AT-07

6.300.000 ₫
3.850.000 ₫
Sale

Nồi gang Latino Milano 024

2.480.000 ₫
1.550.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Eurosun SMS78EU12EB

25.980.000 ₫
18.000.000 ₫
Sale

Rổ để đồ gấp Grob HM-59

4.475.000 ₫
2.590.000 ₫
Sale

Chậu rửa Konox KN8151TS Dekor

8.670.000 ₫
6.600.000 ₫
Sale
Sale

Máy rửa bát Bosch SPS2HKI42E

29.990.000 ₫
16.000.000 ₫

Top 10 phụ kiện tủ bếp

UP TOGGLE DOWN
Sale

Thùng rác Sevilla TR14D

1.380.000 ₫
690.000 ₫
Sale

Giá bát đĩa nâng hạ Grob GV304-180

10.352.000 ₫
5.200.000 ₫
Sale

Tủ đồ khô Eurogold EUM5045G

18.550.000 ₫
9.500.000 ₫
Sale

Thùng gạo Goldmax P300W

2.450.000 ₫
1.450.000 ₫

HSN.VN - NHÀ BẾP THÔNG MINH

Công ty TNHH xây dựng kiến trúc & nội thất DREAMHOUSE

Mã số thuế: 0108210154

Email: hsnvietnam@gmail.com

Showroom trưng bày sản phẩm

Địa chỉ: Số 9 - Ngõ 92 Đường Nguyễn Khánh Toàn - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline 1: 0916.433.319

Hotline 2: 094.683.6265

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chủ tài khoản: Lê Văn Tân

Số tài khoản: 0491000152621

Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank

Chi nhánh: Thăng Long