Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Dudoff London

Hot!
144
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Aura S90

/Aura S90
14.500.000 ₫
13.050.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 58dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng điện tử
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Vista S70
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Vista S70

/Vista S70
17.800.000 ₫
16.020.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 58dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng điện tử
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
293
-10%

Máy hút mùi dudoff London Vista S90

/Vista S90
18.800.000 ₫
16.920.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 58dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng điện tử
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
31
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Alexa 90SGB

/Alexa 90SGB
38.000.000 ₫
34.200.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox 304 và kính trắng, kính đen
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
may-hut-mui-dudoff-london-amara
-10%

Máy hút mùi dudoff London AMARA

/AMARA
74.000.000 ₫
66.600.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
720m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 55dB
Độ ồn máy hút mùi
Chất liệu
Inox 304 và pha lê
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
53
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Arcadia Isola 90SG

/Arcadia Isola 90SG
34.500.000 ₫
31.050.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB.
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng điện tử
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
673
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Atlas Isola S

/Atlas Isola S
23.500.000 ₫
21.150.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng điện tử
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
78
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Atlas Isola SB

/Atlas Isola SB
25.000.000 ₫
22.500.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng cảm ứng
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox 304 và kính đen
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
157
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Cylin B

/Cylin B
35.500.000 ₫
31.950.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 58dB.
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Sơn đen và mạ Chrome bóng
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
26
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Cylin S

/Cylin S
35.500.000 ₫
31.950.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 58dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox 304 và mạ Chrome bóng
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
366
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Dessy 40W

/Dessy 40W
28.500.000 ₫
25.650.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox 304 và kính trắng
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
may-hut-mui-dudoff-london-dessy-60w
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Domina 60W

/Domina 60W
34.800.000 ₫
31.320.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng điện tử
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox 304 và kính trắng
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
12395
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Earth B

/Earth B
39.000.000 ₫
35.100.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
600m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
~ 50dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Kính đen và mạ Chrome bóng
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Earth W
-10%

Máy hút mùi dudoff London Earth W

/Earth W
58.600.000 ₫
52.740.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
600m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
~50dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển từ xa
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Elea Isola 176SSL
-10%

Máy hút mùi dudoff London Elea Isola 176SSL

/Elea Isola 176SSL
35.000.000 ₫
31.500.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng điện tử
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Elix 90SG
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Elix 90SG

/Elix 90SG
24.000.000 ₫
21.600.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
650m³/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox 304 và kính trắng trong
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
may-hut-mui-dudoff-london-hermes
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Hermes

/Hermes
62.000.000 ₫
55.800.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
720 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
~ 55dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Nhựa Plastic ABS kết hợp Inox 304
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Ideal-70W
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Ideal 70W

/Ideal 70W
34.800.000 ₫
31.320.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng điện tử
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox 304 và kính trắng
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Lumina Isola 90B
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Lumina Isola 90B

/Lumina Isola 90B
33.000.000 ₫
29.700.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng cảm ứng
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox 304 và kính đen
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Metropolis-90SG
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Metropolis 90SG

/Metropolis 90SG
34.800.000 ₫
31.320.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng cảm ứng
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox 304 và kính trắng, kính đen
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Moon C
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Moon C

/Moon C
57.000.000 ₫
51.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
600 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 50dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Gốm Ceramic kết hợp Inox 304
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Moon G
-10%

Máy hút mùi Dudoff London MOON G

/MOON G
57.000.000 ₫
51.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
600 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
~ 50dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Gốm Ceramic kết hợp Inox 304
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Stivia Isola 90B
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Stivia Isola 90B

/Stivia Isola 90B
37.000.000 ₫
33.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900m³/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng điện tử
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox 304 và kính đen
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
117
-10%

Máy hút mùi Dudoff London Trisia Isola 90SGB

/Trisia Isola 90SGB
38.000.000 ₫
34.200.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900m³/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng điện tử
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox 304 và kính đen
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Carina C
-10%

Máy hút mùi áp trần Dudoff London Carina C

/Carina C
36.800.000 ₫
33.120.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 60dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Hợp kim nhôm và Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Carina W
-10%

Máy hút mùi áp trần Dudoff London Carina W

/Carina W
36.800.000 ₫
33.120.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 60dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Hợp kim nhôm và Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Comet free 90B
-10%

Máy hút mùi áp trần dudoff London Comet free 90B

/Comet free 90B
30.000.000 ₫
27.000.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
1300m³/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Kính Ceramic và Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Comet free 90W
-10%

Máy hút mùi áp trần Dudoff London Comet free 90W

/Comet free 90W
30.000.000 ₫
27.000.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
1300m³/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Kính Ceramic và Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Jet 125B
-10%

Máy hút mùi áp trần Dudoff London Jet 125B

/Jet 125B
39.000.000 ₫
35.100.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Jet 125W
-10%

Máy hút mùi áp trần Dudoff London Jet 125W

/Jet 125W
39.000.000 ₫
35.100.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
3 nă5
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 57dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng Remote
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox, kính
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Hot!
Arcadia 90SS
-10%

Máy hút mùi áp tường Dudoff London Arcadia 90SS

/Arcadia 90SS
29.700.000 ₫
26.730.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
>58dB
Độ ồn máy hút mùi
Hot!
Atlas B
-10%

Máy hút mùi áp tường Dudoff London Atlas B

/Atlas B
28.600.000 ₫
25.740.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Công suất hút
900 m3/h
Công suất hút máy hút mùi
Độ ồn
< 58dB
Độ ồn máy hút mùi
Điều khiển hút
Điều khiển bằng cảm ứng
Phìm điều khiển sử dụng cho máy hút mùi
Chất liệu
Inox, kính
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Page 1 of 4

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DREAMHOUSE

adress Mã số thuế: 0108210154

Showroom trưng bày sản phẩm

Showroom 1: Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0916.433.319 - Email: hsnvietnam@gmail.com


Showroom 2: Số 331 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 094.683.6265 - Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus