Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Eurokit

Hot!
gia-de-bat-dia-di-dong-nang-ha-inox-eurokit-ub-600
-45%

Giá bát đĩa di động nâng hạ Eurokit UB 600

/UB 600
8.500.000 ₫
4.650.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-bat-dia-di-dong-nang-ha-inox-eurokit-ub-6008
-45%

Giá bát đĩa di động nâng hạ Eurokit UB 700

/UB 700
8.750.000 ₫
4.800.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-bat-dia-di-dong-nang-ha-inox-eurokit-ub-6009
-45%

Giá bát đĩa di động nâng hạ Eurokit UB 800

/UB 800
9.000.000 ₫
4.950.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-bat-dia-di-dong-nang-ha-inox-eurokit-ub-6007
-46%

Giá bát đĩa di động nâng hạ Eurokit UB 900

/UB 900
9.500.000 ₫
5.150.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK-012C
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012C-600

/GK012C-600
2.200.000 ₫
1.320.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK-012C
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012C-700

/GK012C-700
2.250.000 ₫
1.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK-012C
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012C-800

/GK012C-800
2.300.000 ₫
1.380.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK-012C
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012C-900

/GK012C-900
2.400.000 ₫
1.440.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK 012A- 11008
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012A-600

/GK012A-600
1.630.000 ₫
978.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK 012A- 11006
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012A-700

/GK012A-700
1.700.000 ₫
1.020.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK 012A- 11001
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012A-800

/GK012A-800
1.720.000 ₫
1.032.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK 012A- 11007
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012A-900

/GK012A-900
1.750.000 ₫
1.050.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK 012B
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012B-600

/GK012B-600
3.200.000 ₫
1.920.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK 012B
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012B-700

/GK012B-700
3.300.000 ₫
1.980.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK 012B
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012B-800

/GK012B-800
3.400.000 ₫
2.040.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK 012B
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012B-900

/GK012B-900
3.500.000 ₫
2.100.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK 012A- 11003
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012A-750

/GK012A-750
1.720.000 ₫
1.032.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK 012A- 11002
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012A-850

/GK012A-850
1.750.000 ₫
1.050.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK 012A- 11004
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012A-1000

/GK012A-1000
1.890.000 ₫
1.134.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
GK 012A- 1100
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GK012A-1100

/GK012A-1100
2.250.000 ₫
1.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tu-kho-canh-mở-2-tang-eurokit-hf-026a8
-40%

Tủ kho 2 tầng Eurokit HF 026A

/HF 026A
5.200.000 ₫
3.120.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
HF 025E
-40%

Tủ kho 4 tầng Eurokit HF 025E

/HF 025E
12.000.000 ₫
7.200.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
HF 024A
-40%

Tủ kho 6 tầng Eurokit HF024A-400

/HF024A-400
9.700.000 ₫
5.820.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tu-kho-canh-mở-6-tang-eurokit-hf-024b
-40%

Tủ kho 6 tầng Eurokit HF 024B

/HF 024B
10.500.000 ₫
6.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tu-kho-canh-mở-6-tang-eurokit-hf-024c
-40%

Tủ kho 6 tầng Eurokit HF 024C

/HF 024C
7.000.000 ₫
4.200.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
HF 026B
-40%

Tủ kho 6 tầng 36 rổ Eurokit HF 026B

/HF 026B
16.000.000 ₫
9.600.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
JB.GE
-40%

Giá xoong nồi Eurokit JB-600

/JB-600
3.500.000 ₫
2.100.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
JB.GE
-40%

Giá xoong nồi Eurokit JB-700

/JB-700
3.650.000 ₫
2.190.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
JB.GE
-40%

Giá xoong nồi Eurokit JB-800

/JB-800
3.750.000 ₫
2.250.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
JB.GE
-40%

Giá xoong nồi Eurokit JB-900

/JB-900
3.850.000 ₫
2.310.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-xoong-inox-thanh-det-eurokit-ge-900
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GE-900

/GE-900
2.600.000 ₫
1.560.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-xoong-inox-thanh-det-eurokit-ge-800
-40%

Giá bát đĩa Eurokit GE-800

/GE-800
2.500.000 ₫
1.500.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Page 1 of 9

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DREAMHOUSE

adress Mã số thuế: 0108210154

Showroom trưng bày sản phẩm

Địa chỉ : Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline 1: 0916.433.319

Hotline 2: 094.683.6265

Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus