Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Faber

Hot!
FB-IH
-20%

Bếp điện từ Faber FB-IH

/FB-IH
21.600.000 ₫
17.280.000 ₫
Tặng kèm bộ nồi Faber FB-5717 trị giá 3.690.000VNĐ
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Tổng công suất
5200W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-60H2I-4
-20%

Bếp điện từ Faber FB-60H2I

/FB-60H2I
23.000.000 ₫
18.400.000 ₫
Tặng kèm bộ nồi Faber FB-5717 trị giá 3.690.000VNĐ
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Eurokera
Mặt kính bếp
Tổng công suất
5900W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-H2I
-20%

Bếp điện từ Faber FB-H2I

/FB-H2I
23.000.000 ₫
18.400.000 ₫
Tặng kèm bộ nồi Faber FB-5717 trị giá 3.690.000VNĐ
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Tổng công suất
5900W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-2I-BIL720TS
-20%

Bếp từ Faber FB-2I

/FB-2I
21.600.000 ₫
17.280.000 ₫
Tặng kèm bộ nồi Faber FB-5717 trị giá 3.690.000VNĐ
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Tổng công suất
3600W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-604E
-20%

Bếp điện Faber FB-604E

/FB-604E
16.600.000 ₫
13.280.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
4 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Tổng công suất
9600W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Phím cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-603E
-20%

Bếp điện Faber FB-603E

/FB-603E
16.800.000 ₫
13.440.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Eurokera
Mặt kính bếp
Tổng công suất
5700W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-2ES
-20%

Bếp điện hồng ngoại Faber FB-2ES

/FB-2ES
10.500.000 ₫
8.400.000 ₫
Khuyến mại: Vui lòng gọi để biết thông tin chi tiết
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Tổng công suất
4300W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-EF2c
-9%

Bếp điện Faber FB-EF2

/FB-EF2
1.150.000 ₫
1.050.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
1 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Ceramic
Mặt kính bếp
Tổng công suất
2000W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-2E
-20%

Bếp điện Faber FB-2E

/FB-2E
8.000.000 ₫
6.400.000 ₫
Tặng kèm 01 bếp từ đơn Faber FB-EF2 trị giá 1.150.000VNĐ và 01 mũ bảo hiểm
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Ceramic
Mặt kính bếp
Tổng công suất
4300W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-1EFd
-10%

Bếp điện Faber FB-1EF

/FB-1EF
1.550.000 ₫
1.400.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
1 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Ceramic
Mặt kính bếp
Tổng công suất
2000W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-1EDTb
-10%

Bếp điện Faber FB-1EDT

/FB-1EDT
1.890.000 ₫
1.700.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
1 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Ceramic
Mặt kính bếp
Tổng công suất
2000W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-1EDd
-9%

Bếp điện Faber FB-1ED

/FB-1ED
1.750.000 ₫
1.600.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
1 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Ceramic
Mặt kính bếp
Tổng công suất
2000W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-INES
-20%

Bếp điện từ Faber FB-INES

/FB-INES
10.500.000 ₫
8.400.000 ₫
Tặng kèm bộ nồi Faber FB-3717 trị giá 2.190.000VNĐ
Xuất xứ
Malaysia
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Schoot Ceran
Mặt kính bếp
Tổng công suất
4100W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-INEF1b
-20%

Bếp điện từ Faber FB-2INEF

/FB-2INEF
12.800.000 ₫
10.240.000 ₫
Tặng kèm bộ nồi Faber FB-3717 trị giá 2.190.000VNĐ
Xuất xứ
Malaysia
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Ceramic
Mặt kính bếp
Tổng công suất
5600W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-INEc
-20%

Bếp điện từ Faber FB-INE

/FB-INE
8.000.000 ₫
6.400.000 ₫
Tặng kèm 01 bếp từ đơn Faber FB-EF2 trị giá 1.150.000VNĐ và 01 mũ bảo hiểm
Xuất xứ
Malaysia
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Schoot Ceran
Mặt kính bếp
Tổng công suất
4100W
Tổng công suất bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-2SEC
-20%

Bếp gas kết hợp điện FABER FB-2SEC

/FB-2SEC
8.700.000 ₫
6.960.000 ₫
Khuyến mại: Vui lòng gọi để biết thông tin chi tiết
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Hot!
FB-2SE
-20%

Bếp gas kết hợp điện FABER FB-2SE

/FB-2SE
6.490.000 ₫
5.192.000 ₫
Khuyến mại: Vui lòng gọi để biết thông tin chi tiết
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Hot!
FB-2IN2G
-20%

Bếp gas kết hợp từ FABER FB-2IN2G

/FB-2IN2G
26.500.000 ₫
21.200.000 ₫
Tặng kèm bộ nồi Faber FB-5717 trị giá 3.690.000VNĐ
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
4 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7400W
Tổng công suất bếp
Mặt kính bếp
Eurokera
Mặt kính bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-A05G6
-20%

Bếp gas âm FABER FB-A05G6

/FB-A05G6
4.700.000 ₫
3.760.000 ₫
Khuyến mại: Vui lòng gọi để biết thông tin chi tiết
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Hot!
FB-A05G3
-20%

Bếp gas âm FABER FB-A05G3

/FB-A05G3
4.990.000 ₫
3.992.000 ₫
Khuyến mại: Vui lòng gọi để biết thông tin chi tiết
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Hot!
FB-703BGSS
-20%

Bếp gas âm FABER FB-703BGSS

/FB-703BGSS
8.000.000 ₫
6.400.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
9450W
Tổng công suất bếp
Mặt kính bếp
Ceramic
Mặt kính bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-703BG
-20%

Bếp gas âm FABER FB-703BG

/FB-703BG
8.000.000 ₫
6.400.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Ceramic
Mặt kính bếp
Điều khiển bếp
Nút vặn
Kiểu điều khiển của bếp
Tổng công suất
9450W
Tổng công suất bếp
Hot!
FB-702BGSS
-20%

Bếp gas âm FABER FB-702BGSS

/FB-702BGSS
6.900.000 ₫
5.520.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Mặt kính bếp
Ceramic
Mặt kính bếp
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Tổng công suất
7600W
Tổng công suất bếp
Hot!
FB-702BG
-20%

Bếp gas âm FABER FB-702BG

/FB-702BG
11.000.000 ₫
8.800.000 ₫
Khuyến mại: Vui lòng gọi để biết thông tin chi tiết
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Hot!
FB-302GST
-20%

Bếp gas âm FABER FB-302GST

/FB-302GST
6.500.000 ₫
5.200.000 ₫
Khuyến mại: Vui lòng gọi để biết thông tin chi tiết
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Hot!
FB-302GS
-20%

Bếp gas âm FABER FB-302GS

/FB-302GS
6.400.000 ₫
5.120.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
8050W
Tổng công suất bếp
Mặt kính bếp
Ceramic
Mặt kính bếp
Điều khiển bếp
Nút vặn
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-301GSC
-20%

Bếp gas âm FABER FB-301GSC

/FB-301GSC
6.600.000 ₫
5.280.000 ₫
Khuyến mại: Vui lòng gọi để biết thông tin chi tiết
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Hot!
FB-206GS-T
-20%

Bếp gas âm FABER FB-206GS-T

/FB-206GS-T
3.500.000 ₫
2.800.000 ₫
Khuyến mại: Vui lòng gọi để biết thông tin chi tiết
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Hot!
FB-202GS
-20%

Bếp gas âm FABER FB-202GS

/FB-202GS
5.880.000 ₫
4.704.000 ₫
Khuyến mại: Vui lòng gọi để biết thông tin chi tiết
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Hot!
FB-202GST
-20%

Bếp gas âm FABER FB-202GST

/FB-202GST
5.950.000 ₫
4.760.000 ₫
Khuyến mại: Vui lòng gọi để biết thông tin chi tiết
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Hot!
FB-201GS
-20%

Bếp gas âm FABER FB-201GS

/FB-201GS
6.050.000 ₫
4.840.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
6300W
Tổng công suất bếp
Mặt kính bếp
Ceramic
Mặt kính bếp
Điều khiển bếp
Nút vặn
Kiểu điều khiển của bếp
Hot!
FB-3SM
-20%

Bếp gas âm FABER FB-3SM

/FB-3SM
4.000.000 ₫
3.200.000 ₫
Khuyến mại: Vui lòng gọi để biết thông tin chi tiết
Xuất xứ
Italy
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Page 1 of 3

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DREAMHOUSE

adress Mã số thuế: 0108210154

Showroom trưng bày sản phẩm

Địa chỉ : Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline 1: 0916.433.319

Hotline 2: 094.683.6265

Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus