Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Fagor

Hot!
bep-tu-fagor-if-4s
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-4S

/IF-4S
35.500.000 ₫
24.850.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
4 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7200W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-4AX
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-4AX

/IF-4AX
33.500.000 ₫
23.450.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
4 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7200W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-THIN 90BS
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-THIN 90BS

/IF-THIN 90BS
47.750.000 ₫
33.425.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7200W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-700BS
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-700BS

/IF-700BS
34.000.000 ₫
23.800.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7.2 kW
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-tu-fagor-IF-30BLX
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-30BLX

/IF-30BLX
39.800.000 ₫
27.860.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7200W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-ZONE90HBS
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-ZONE90HBS

/IF-ZONE90HBS
67.350.000 ₫
47.145.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
5 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
118000W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-LIGHT 40S
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-LIGHT 40S

/IF-LIGHT 40S
36.900.000 ₫
25.830.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7.2 kW
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-900BS
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-900BS

/IF-900BS
59.900.000 ₫
41.930.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
5 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
10800W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-ZONE40S
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-ZONE40HS

/IF-ZONE40HS
34.000.000 ₫
23.800.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7200W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-tu-Fagor-IF-800S-DUO
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-800S DUO

/IF-800S DUO
23.500.000 ₫
16.450.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
4000W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-ZONE 33S
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-ZONE 33S

/IF-ZONE 33S
33.600.000 ₫
23.520.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7200W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-Slider 30S
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-Slider 30S

/IF-Slider 30S
41.200.000 ₫
28.840.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7200W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-33 BS
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-33 BS

/IF-33 BS
33.500.000 ₫
23.450.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7.2 kW
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Tây Ban Nha
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-330 ASCN
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-330 ASCN

/IF-330 ASCN
32.500.000 ₫
22.750.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7600W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-730AS
-30%

Bếp từ Fagor IF-730AS

/IF-730AS
21.500.000 ₫
15.050.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
6.7 kW
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-2IF-800S DUO
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor 2IF-800S DUO

/2IF-800S DUO
23.500.000 ₫
16.450.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
2 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
6000W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Tây Ban Nha
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-33BX
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-33BX

/IF-33BX
33.500.000 ₫
23.450.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7200W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-SI-4000MS
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor SI-4000MS

/SI-4000MS
41.950.000 ₫
29.365.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
4 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
8200W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Phím cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-SI-33C
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor SI-33C

/SI-33C
23.500.000 ₫
16.450.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
6670W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Tây Ban Nha
Điều khiển bếp
Phím cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
vitro ceramic
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-6000 VS
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-6000 VS

/IF-6000 VS
39.000.000 ₫
27.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
4 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7.2 kW
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng kỹ thuật số
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-ZONE90S
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-ZONE90S

/IF-ZONE90S
49.400.000 ₫
34.580.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
5 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
11800W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng kỹ thuật số
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-700CS
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-700CS

/IF-700CS
27.500.000 ₫
19.250.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7.2 kW
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Phím cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-tu-Fagor-IF-33CS
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-33CS

/IF-33CS
22.500.000 ₫
15.750.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7.2 kW
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Cảm ứng kỹ thuật số
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-cam-ung-dien-tu-Fagor-IF-4X
-30%

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-4X

/IF-4X
29.900.000 ₫
20.930.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
4 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7200W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Phím cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-hong-ngoai-Fagor-Vitroceramic VF - SLIDE78 S
-30%

Bếp hồng ngoại Fagor Vitroceramic VF - SLIDE78 S

/Vitroceramic VF - SLIDE78 S
18.187.500 ₫
12.731.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
4 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7.2 kW
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Ðiều kiển kỹ thuật số cảm ứng SLIDER
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Vitroceramic
Mặt kính bếp
Hot!
bep-hong-ngoai-Fagor-Vitroceramic 2VFT-700AS
-30%

Bếp hồng ngoại Fagor Vitroceramic 2VFT-700AS

/Vitroceramic 2VFT-700AS
19.500.000 ₫
13.650.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
5.7 kW
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Ðiều kiển kỹ thuật số
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Vitroceramic
Mặt kính bếp
Hot!
bep-hong-ngoai-Fagor-Vitroceramic 2VFT-900S
-30%

Bếp hồng ngoại Fagor Vitroceramic 2VFT-900S

/Vitroceramic 2VFT-900S
24.150.000 ₫
16.905.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
4 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
7.1 kW
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Ðiều kiển kỹ thuật số
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Vitroceramic
Mặt kính bếp
Hot!
bep-hong-ngoai-Fagor-Vitroceramic VFI-400-I
-30%

Bếp hồng ngoại Fagor Vitroceramic VFI-400-I

/Vitroceramic VFI-400-I
12.950.000 ₫
9.065.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
4 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
6.2 kW
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Núm vặn
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Vitroceramic
Mặt kính bếp
Hot!
bep-hong-ngoai-Fagor-Vitroceramic VF-SLIDE63-S
-30%

Bếp hồng ngoại Fagor Vitroceramic VF-SLIDE63-S

/Vitroceramic VF-SLIDE63-S
19.950.000 ₫
13.965.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
5.7 kW
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Kỹ thuật số
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Vitroceramic
Mặt kính bếp
Hot!
bep-hong-ngoai-Fagor-Vitroceramic 2VFT-330AS
-30%

Bếp hồng ngoại Fagor Vitroceramic 2VFT-330AS

/Vitroceramic 2VFT-330AS
17.900.000 ₫
12.530.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
3 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
5700W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Phím cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Schott Ceran
Mặt kính bếp
Hot!
bep-hong-ngoai-Fagor-Vitroceramic 2VFT-211AS
-30%

Bếp hồng ngoại Fagor Vitroceramic 2VFT-211AS

/Vitroceramic 2VFT-211AS
17.200.000 ₫
12.040.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
4 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
6300W
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Phím cảm ứng
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Vitro ceramic
Mặt kính bếp
Hot!
bep-hong-ngoai-Fagor-Vitroceramic 2VFT-320S
-30%

Bếp hồng ngoại Fagor Vitroceramic 2VFT-320S

/Vitroceramic 2VFT-320S
16.900.000 ₫
11.830.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số bếp
4 bếp
Số bếp nấu
Tổng công suất
6.3 kW
Tổng công suất bếp
Xuất xứ
Châu Âu
Điều khiển bếp
Kỹ thuật số
Kiểu điều khiển của bếp
Mặt kính bếp
Vitro ceramic
Mặt kính bếp
Page 1 of 6

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&T HÀ NỘI

adress Mã số thuế: 0107061936

Showroom trưng bày sản phẩm

Showroom 1: Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0916.433.319 - Email: hsnvietnam@gmail.com


Showroom 2: Số 331 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 094.683.6265 - Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus