Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Grob

Hot!
gia-bat-tu-tren-grob
-35%

Giá bát Grob GS-190

/GS-190
2.600.000 ₫
1.690.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-tu-tren-grob
-35%

Giá bát Grob GS-180

/GS-180
2.470.000 ₫
1.605.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-tu-tren-grob
-35%

Giá bát Grob GS-170

/GS-170
2.360.000 ₫
1.534.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-tu-tren-grob
-35%

Giá bát Grob GS-160

/GS-160
1.870.000 ₫
1.215.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-dia-grob-cr61
-35%

Giá bát đĩa Grob CR-61

/CR-61
2.000.000 ₫
1.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-dia-grob-cr611
-35%

Giá bát đĩa Grob CR-71

/CR-71
2.070.000 ₫
1.345.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-dia-grob-cr6116
-35%

Giá bát đĩa Grob CR-75

/CR-75
2.260.000 ₫
1.469.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-dia-grob-cr6111
-35%

Giá bát đĩa Grob CR-81

/CR-81
2.260.000 ₫
1.469.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-dia-grob-cr614
-35%

Giá bát đĩa Grob CR-91

/CR-91
2.360.000 ₫
1.534.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-grob-cs61
-35%

Giá xoong nồi Grob CS-61

/CS-61
1.900.000 ₫
1.235.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-grob-cs614
-35%

Giá xoong nồi Grob CS-71

/CS-71
2.000.000 ₫
1.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-grob-cs616
-35%

Giá xoong nồi Grob CS-75

/CS-75
2.100.000 ₫
1.365.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-grob-cs618
-35%

Giá xoong nồi Grob CS-81

/CS-81
2.100.000 ₫
1.365.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-grob-cs615
-35%

Giá xoong nồi Grob CS-91

/CS-91
2.200.000 ₫
1.430.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
Gia-dao-thot-nan-vuong-ray-giam-chan-grob
-35%

Giá dao thớt tủ dưới Grob CS.21

/CS.21
1.770.000 ₫
1.150.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
Gia-dao-thot-nan-vuong-ray-giam-chan-grob
-35%

Giá dao thớt tủ dưới Grob CS.31

/CS.31
2.085.000 ₫
1.355.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
Gia-dao-thot-nan-vuong-ray-giam-chan-grob
-35%

Giá dao thớt tủ dưới Grob CS.41

/CS.41
2.295.000 ₫
1.491.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-chai-lo-dao-thot-inox-nan-det-grob
-35%

Giá đa năng Grob GC-20

/GC-20
2.500.000 ₫
1.625.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-chai-lo-dao-thot-inox-nan-det-grob
-35%

Giá đa năng Grob GC-25

/GC-25
2.600.000 ₫
1.690.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-chai-lo-dao-thot-inox-nan-det-grob
-35%

Giá đa năng Grob GC-30

/GC-30
2.650.000 ₫
1.722.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-chai-lo-dao-thot-inox-nan-det-grob
-35%

Giá đa năng Grob GC-35

/GC-35
2.750.000 ₫
1.787.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-chai-lo-dao-thot-inox-nan-det-grob
-35%

Giá đa năng Grob GC-40

/GC-40
2.850.000 ₫
1.852.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-dao-thot-tu-duoi-gh20
-35%

Giá đa năng Grob GH-20

/GH-20
2.200.000 ₫
1.430.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
Gia-dao-thot-hop-vuong-ray-giam-chan-grob1
-35%

Giá dao thớt tủ dưới Grob GH-22

/GH-22
2.190.000 ₫
1.423.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-dao-thot-tu-duoi-gh255
-35%

Giá đa năng Grob GH-30

/GH-30
2.500.000 ₫
1.625.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-dao-thot-tu-duoi-gh35
-35%

Giá đa năng Grob GH-35

/GH-35
2.600.000 ₫
1.690.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-dao-thot-tu-duoi-gh352
-35%

Giá đa năng Grob GH-40

/GH-40
2.700.000 ₫
1.755.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-tu-duoi-grob-gh60
-35%

Giá xoong tủ dưới Grob GH-60

/GH-60
2.200.000 ₫
1.430.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-tu-duoi-grob-gh607
-35%

Giá xoong tủ dưới Grob GH-70

/GH-70
2.300.000 ₫
1.495.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-tu-duoi-grob-gh601
-35%

Giá xoong tủ dưới Grob GH-75

/GH-75
2.300.000 ₫
1.495.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-tu-duoi-grob-gh6016
-35%

Giá xoong tủ dưới Grob GH-80

/GH-80
2.400.000 ₫
1.560.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-tu-duoi-grob-gh608
-35%

Giá xoong tủ dưới Grob GH-90

/GH-90
2.500.000 ₫
1.625.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Page 1 of 9

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&T HÀ NỘI

adress Mã số thuế: 0107061936

Showroom trưng bày sản phẩm

Showroom 1: Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0916.433.319 - Email: hsnvietnam@gmail.com


Showroom 2: Số 331 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 094.683.6265 - Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus