Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Grob

Hot!
gia-bat-tu-tren-grob
-35%

Giá bát đĩa Grob GS-190

/GS-190
2.600.000 ₫
1.690.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-tu-tren-grob
-35%

Giá bát đĩa Grob GS-180

/GS-180
2.470.000 ₫
1.605.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-tu-tren-grob
-35%

Giá bát đĩa Grob GS-170

/GS-170
2.360.000 ₫
1.534.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-tu-tren-grob
-35%

Giá bát đĩa Grob GS-160

/GS-160
1.870.000 ₫
1.215.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-dia-grob-cr6119
-35%

Giá bát đĩa Grob CR-61

/CR-61
2.000.000 ₫
1.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-dia-grob-cr611
-35%

Giá bát đĩa Grob CR-71

/CR-71
2.070.000 ₫
1.345.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-dia-grob-cr75
-35%

Giá bát đĩa Grob CR-75

/CR-75
2.260.000 ₫
1.469.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-dia-grob-cr81
-35%

Giá bát đĩa Grob CR-81

/CR-81
2.260.000 ₫
1.469.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-dia-grob-cr91
-35%

Giá bát đĩa Grob CR-91

/CR-91
2.360.000 ₫
1.534.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-grob-cs61
-35%

Giá xoong nồi Grob CS-61

/CS-61
1.900.000 ₫
1.235.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-grob-cs71
-35%

Giá xoong nồi Grob CS-71

/CS-71
2.000.000 ₫
1.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-grob-cs75
-35%

Giá xoong nồi Grob CS-75

/CS-75
2.100.000 ₫
1.365.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-grob-cs81
-35%

Giá xoong nồi Grob CS-81

/CS-81
2.100.000 ₫
1.365.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-grob-cs91
-35%

Giá xoong nồi Grob CS-91

/CS-91
2.200.000 ₫
1.430.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-dao-thot-tu-duoi-gc35
-35%

Giá đa năng Grob GC-20

/GC-20
2.500.000 ₫
1.625.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-dao-thot-tu-duoi-gc35
-35%

Giá đa năng Grob GC-25

/GC-25
2.600.000 ₫
1.690.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-dao-thot-tu-duoi-gc35
-35%

Giá đa năng Grob GC-30

/GC-30
2.650.000 ₫
1.722.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-dao-thot-tu-duoi-gc35
-35%

Giá đa năng Grob GC-35

/GC-35
2.750.000 ₫
1.787.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-dao-thot-tu-duoi-gc40
-35%

Giá đa năng Grob GC-40

/GC-40
2.850.000 ₫
1.852.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-dao-thot-tu-duoi-gh20
-35%

Giá đa năng Grob GH-20

/GH-20
2.200.000 ₫
1.430.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-dao-thot-tu-duoi-gh30
-35%

Giá đa năng Grob GH-30

/GH-30
2.500.000 ₫
1.625.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-dao-thot-tu-duoi-gh356
-35%

Giá đa năng Grob GH-35

/GH-35
2.600.000 ₫
1.690.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-dao-thot-tu-duoi-gh40
-35%

Giá đa năng Grob GH-40

/GH-40
2.700.000 ₫
1.755.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-tu-duoi-inox-hop-grob
-35%

Giá bát đĩa Grob GH-61

/GH-61
2.500.000 ₫
1.625.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-tu-duoi-inox-hop-grob
-35%

Giá bát đĩa Grob GH-71

/GH-71
2.550.000 ₫
1.657.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-tu-duoi-inox-hop-grob
-35%

Giá bát đĩa Grob GH-76

/GH-76
2.630.000 ₫
1.709.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-tu-duoi-inox-hop-grob
-35%

Giá bát đĩa Grob GH-81

/GH-81
2.630.000 ₫
1.709.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-tu-duoi-inox-hop-grob
-35%

Giá bát đĩa Grob GH-91

/GH-91
2.730.000 ₫
1.774.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tu-kho-4-tang-grob-gh4458
-35%

Tủ kho 4 tầng Grob GH-445

/GH-445
7.900.000 ₫
5.135.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tu-kho-4-tang-grob-gh460
-35%

Tủ kho 4 tầng Grob GH-460

/GH-460
9.500.000 ₫
6.175.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tu-kho-grob-ub-4457
-35%

Tủ kho 6 tầng Grob UB-645

/UB-645
8.000.000 ₫
5.200.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
tu-kho-4-tang-grob-ub645s
-35%

Tủ kho 4 tầng Grob UB-645S

/UB-645S
9.000.000 ₫
5.850.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DREAMHOUSE

adress Mã số thuế: 0108210154

Showroom trưng bày sản phẩm

Showroom 1: Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0916.433.319 - Email: hsnvietnam@gmail.com


Showroom 2: Số 331 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 094.683.6265 - Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus