Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Hwata

Hot!
AV1
-15%

Chậu rửa Hwata một hộc vuông AV1

/Hwata AV1
2.000.000 ₫
1.700.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
A1
-15%

Chậu rửa Hwata A1

/Hwata A1
460.000 ₫
391.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
chua-rua-hwata-a2
-15%

Chậu rửa inox Hwata A2

/Hwata A2
580.000 ₫
493.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
chua-rua-hwata-a3
-15%

Chậu rửa inox Hwata A3

/Hwata A3
660.000 ₫
561.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-a3-sau
-15%

Châu rửa inox Hwata A3 (sâu)

/Hwata A3 (sâu)
990.000 ₫
841.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
a4
-15%

Chậu rửa inox Hwata A4

/Hwata A4
290.000 ₫
246.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
a5
-15%

Chậu rửa inox Hwata A5

/Hwata A5
375.000 ₫
318.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
a8
-15%

Chậu rửa inox Hwata A8

/Hwata A8
405.000 ₫
344.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-a10
-15%

Chậu rửa inox Hwata A10

/Hwata A10
1.530.000 ₫
1.300.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-b1
-15%

Chậu rửa inox Hwata B1, cánh nhỏ

/Hwata B1
660.000 ₫
561.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-b2
-15%

Chậu rửa inox Hwata B2, cánh trung

/Hwata B2
730.000 ₫
620.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-b3
-15%

Chậu rửa inox Hwata B3, cánh lớn

/Hwata B3
930.000 ₫
790.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-b4
-15%

Chậu rửa inox Hwata B4, một cánh

/Hwata B4
660.000 ₫
561.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-b5
-15%

Chậu rửa inox Hwata B5, một cánh

/Hwata B5
400.000 ₫
340.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-b6
-15%

Chậu rửa inox Hwata B6, một cánh

/Hwata B6
730.000 ₫
620.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-b7
-15%

Chậu rửa inox Hwata B7, một cánh

/Hwata B7
400.000 ₫
340.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Hot!
BDV1
-15%

Chậu rửa hai hộc vuông Hwata BDV1

/Hwata BDV1
2.750.000 ₫
2.337.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-bd1
-15%

Chậu rửa inox Hwata BD1

/Hwata BD1
1.325.000 ₫
1.126.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-BD2
-15%

Chậu rửa inox Hwata BD2

/Hwata BD2
1.060.000 ₫
901.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-bd3
-15%

Chậu rửa inox Hwata BD3

/Hwata BD3
1.450.000 ₫
1.232.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-bd5
-15%

Chậu rửa inox Hwata BD5

/Hwata BD5
870.000 ₫
739.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-bd6
-15%

Chậu rửa inox Hwata BD6

/Hwata BD6
1.325.000 ₫
1.126.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-bd7
-15%

Chậu rửa inox Hwata BD7

/Hwata BD7
1.325.000 ₫
1.126.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-bd8
-15%

Chậu rửa inox Hwata BD8

/Hwata BD8
1.130.000 ₫
960.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-bdc1
-15%

Chậu rửa inox Hwata BDC1, hai hộc, một cánh lớn

/Hwata BDC1
1.500.000 ₫
1.275.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-bdc3
-15%

Chậu rửa inox Hwata BDC3, hai hộc, một cánh

/Hwata BDC3
1.500.000 ₫
1.275.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-bdc4
-15%

Chậu rửa inox Hwata BDC4, hai hộc, một cánh

/Hwata BDC4
1.275.000 ₫
1.083.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-bdc5
-15%

Chậu rửa inox Hwata BDC5, hai hộc, một cánh

/Hwata BDC5
1.275.000 ₫
1.083.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-hwata-bdc6
-15%

Chậu rửa inox Hwata BDC6, hai hộc, một cánh

/Hwata BDC6
1.275.000 ₫
1.083.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
12 Tháng
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
bon-dung-300l-1
-15%

Bồn chứa nước Inox Hwata 300 lít đứng, đường kính 630

/Hwata đứng 300 Ø 630
1.675.000 ₫
1.423.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
10 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Dung tích
300 lít
Dung tích chứa của máy rửa bát
Hot!
bon-dung-300l-16
-15%

Bồn chứa nước Inox Hwata 300 lít đứng, đường kính 760

/Hwata đứng 300 Ø 760
1.675.000 ₫
1.423.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
10 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Dung tích
300 lít
Dung tích chứa của máy rửa bát
Hot!
bon-dung-500l
-15%

Bồn chứa nước Inox Hwata 500 lít đứng

/Hwata đứng 500
2.045.000 ₫
1.738.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
10 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Chất liệu chậu rửa
inox SUS 304
Chất liệu chậu rửa
Dung tích
500 lít
Dung tích chứa của máy rửa bát
Page 1 of 2

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&T HÀ NỘI

adress Mã số thuế: 0107061936

Showroom trưng bày sản phẩm

Showroom 1: Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0916.433.319 - Email: hsnvietnam@gmail.com


Showroom 2: Số 331 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 094.683.6265 - Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus