Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Inoxa

Hot!
gia-bat-dia-inoxa-716kit80xt516
-15%

Giá bát đĩa Inoxa 716KIT80XT516

/716KIT80XT516
2.959.000 ₫
2.515.150 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-bat-dia-inoxa-716kit80xt516
-15%

Giá bát đĩa Inoxa 716KIT80XC516

/716KIT80XC516
2.959.000 ₫
2.515.150 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-gia-vi-inoxa-5104ey-12-45ptt
-15%

Giá gia vị Inoxa 5104EY/15-45PTT

/5104EY/15-45PTT
3.355.000 ₫
2.851.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-gia-vi-inoxa-5104ey-12-45ptt
-15%

Giá gia vị Inoxa 5104EY/15-45PCB

/5104EY/15-45PCB
3.355.000 ₫
2.851.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-gia-vi-inoxa-5104ey-12-45ptt
-15%

Giá gia vị Inoxa 5104EY/20-45PTT

/5104EY/20-45PTT
3.575.000 ₫
3.038.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-gia-vi-inoxa-5104ey-12-45ptt
-15%

Giá gia vị Inoxa 5104EY/20-45PCB

/5104EY/20-45PCB
3.575.000 ₫
3.038.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-gia-vi-inoxa-5104ey-12-45ptt
-15%

Giá gia vị Inoxa 5104EY/25-45PTT

/5104EY/25-45PTT
3.795.000 ₫
3.225.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-gia-vi-inoxa-5104ey-12-45ptt
-15%

Giá gia vị Inoxa 5104EY/25-45PCB

/5104EY/25-45PCB
3.795.000 ₫
3.225.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-gia-vi-inoxa-5102ey-30-45ptt
-15%

Giá gia vị Inoxa 5102EY/30-45PTT

/5102EY/30-45PTT
4.125.000 ₫
3.506.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-gia-vi-inoxa-5102ey-30-45ptt
-15%

Giá gia vị Inoxa 5102EY/30-45PCB

/5102EY/30-45PCB
4.125.000 ₫
3.506.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-gia-vi-inoxa-5102ey-30-45ptt
-15%

Giá gia vị Inoxa 5102EY/40-45PTT

/5102EY/40-45PTT
4.499.000 ₫
3.824.150 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-gia-vi-inoxa-5102ey-30-45ptt
-15%

Giá gia vị Inoxa 5102EY/40-45PCB

/5102EY/40-45PCB
4.499.000 ₫
3.824.150 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-gia-vi-inoxa-5102ey-30-45ptt
-15%

Giá gia vị Inoxa 5102EY/45-45PTT

/5102EY/45-45PTT
5.269.000 ₫
4.478.650 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-gia-vi-inoxa-5102ey-30-45ptt
-15%

Giá gia vị Inoxa 5102EY/45-45PCB

/5102EY/45-45PCB
5.269.000 ₫
4.478.650 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-bat-dia-inoxa-5202edy-45-50ptt
-15%

Giá xoong nồi bát đĩa Inoxa 5202EDY/45-50PTT

/5202EDY/45-50PTT
3.256.000 ₫
2.767.600 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-bat-dia-inoxa-5202edy-45-50ptt
-15%

Giá xoong nồi bát đĩa Inoxa 5202EDY/45-50PCB

/5202EDY/45-50PCB
3.256.000 ₫
2.767.600 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-bat-dia-inoxa-5202edy-45-50ptt
-15%

Giá xoong nồi bát đĩa Inoxa 5202EDY/50-50PTT

/5202EDY/50-50PTT
4.449.000 ₫
3.781.650 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-bat-dia-inoxa-5202edy-45-50ptt
-15%

Giá xoong nồi bát đĩa Inoxa 5202EDY/50-50PCB

/5202EDY/50-50PCB
4.449.000 ₫
3.781.650 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-bat-dia-inoxa-5307ey-60-50pt
-15%

Giá xoong nồi bát đĩa Inoxa 5703EY/60-50PT

/5703EY/60-50PT
5.940.000 ₫
5.049.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-bat-dia-inoxa-5307ey-60-50pt
-15%

Giá xoong nồi bát đĩa Inoxa 5703EY/60-50PC

/5703EY/60-50PC
5.940.000 ₫
5.049.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-bat-dia-inoxa-5307ey-60-50pt
-15%

Giá xoong nồi bát đĩa Inoxa 5703EY/90-50PT

/5703EY/90-50PT
7.535.000 ₫
6.404.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-bat-dia-inoxa-5307ey-60-50pt
-15%

Giá xoong nồi bát đĩa Inoxa 5703EY/90-50PC

/5703EY/90-50PC
7.535.000 ₫
6.404.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-bat-dia-inoxa-5202ey-60-50ptt
-15%

Giá xoong nồi bát đĩa Inoxa 5202EY/60-50PTT

/5202EY/60-50PTT
3.839.000 ₫
3.263.150 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-bat-dia-inoxa-5202ey-60-50ptt
-15%

Giá xoong nồi bát đĩa Inoxa 5202EY/60-45PCB

/5202EY/60-45PCB
3.839.000 ₫
3.263.150 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-bat-dia-inoxa-5202ey-60-50ptt
-15%

Giá xoong nồi bát đĩa Inoxa 5202EY/80-50PTT

/5202EY/80-50PTT
4.450.000 ₫
3.782.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-bat-dia-inoxa-5202ey-60-50ptt
-15%

Giá xoong nồi bát đĩa Inoxa 5202EY/80-45PCB

/5202EY/80-45PCB
4.450.000 ₫
3.782.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-bat-dia-inoxa-5202ey-60-50ptt
-15%

Giá xoong nồi bát đĩa Inoxa 5202EY/90-50PTT

/5202EY/90-50PTT
4.450.000 ₫
3.782.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-xoong-noi-bat-dia-inoxa-5202ey-60-50ptt
-15%

Giá xoong nồi bát đĩa Inoxa 5202EY/90-45PCB

/5202EY/90-45PCB
4.675.000 ₫
3.973.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-chat-tay-rua-inoxa-5107ey-45dxtt
-15%

Giá để chất tẩy rửa Inoxa 5107EY/45DXTT

/5107EY/45DXTT
5.005.000 ₫
4.254.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-chat-tay-rua-inoxa-5107ey-45dxtt
-15%

Giá để chất tẩy rửa Inoxa 5107EY/45DXCB

/5107EY/45DXCB
5.005.000 ₫
4.254.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-chat-tay-rua-inoxa-5107ey-45dxtt
-15%

Giá để chất tẩy rửa Inoxa 5107EY/45SXTT

/5107EY/45SXTT
5.005.000 ₫
4.254.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-de-chat-tay-rua-inoxa-5107ey-45dxtt
-15%

Giá để chất tẩy rửa Inoxa 5107EY/45SXCB

/5107EY/45SXCB
5.005.000 ₫
4.254.250 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Ý
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Page 1 of 2

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&T HÀ NỘI

adress Mã số thuế: 0107061936

Showroom trưng bày sản phẩm

Showroom 1: Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0916.433.319 - Email: hsnvietnam@gmail.com


Showroom 2: Số 331 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 094.683.6265 - Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus