Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Keeper

Hot!
voi-rua-keeper-kp-6602
-30%

Vòi rửa keeper KP-6602

/KP-6602
3.480.000 ₫
2.436.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
voi-rua-keeper-kp-6601
-30%

Vòi rửa keeper KP-6601

/KP-6601
3.560.000 ₫
2.492.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
voi-rua-keeper-kp-6609
-30%

Vòi rửa keeper KP-6609

/KP-6609
3.560.000 ₫
2.492.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
keeper-kp-501
-30%

Vòi rửa keeper KP-501

/KP-501
1.480.000 ₫
1.036.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
voi-rua-keeper-kp-502
-30%

Vòi rửa keeper KP-502

/KP-502
1.580.000 ₫
1.106.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
voi-rua-keeper-kp-503
-30%

Vòi rửa keeper KP-503

/KP-503
1.460.000 ₫
1.022.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
kp-5031
-30%

Vòi rửa keeper KP-5031

/KP-5031
1.580.000 ₫
1.106.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
voi-rua-keeper-kp-5032
-30%

Vòi rửa keeper KP-5032

/KP-5032
1.660.000 ₫
1.162.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
voi-rua-keeper-kp-508
-30%

Vòi rửa keeper KP-508

/KP-508
1.660.000 ₫
1.162.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
voi-rua-keeper-kp-509
-30%

Vòi rửa keeper KP-509

/KP-509
1.580.000 ₫
1.106.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
voi-rua-keeper-kp-601
-30%

Vòi rửa keeper KP-601

/KP-601
1.760.000 ₫
1.232.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
voi-rua-keeper-kp-602
-30%

Vòi rửa keeper KP-602

/KP-602
1.560.000 ₫
1.092.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
voi-rua-keeper-kp-604ro
-30%

Vòi rửa keeper KP-604RO

/KP-604RO
2.480.000 ₫
1.736.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
voi-rua-keeper-kp-606ro
-30%

Vòi rửa keeper KP-606RO

/KP-606RO
2.680.000 ₫
1.876.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
voi-rua-keeper-kp-609-sus-304
-30%

Vòi rửa keeper KP-609 SUS 304

/KP-609 SUS 304
1.680.000 ₫
1.176.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
Hot!
chau-rua-keeper-kp-11048a
-30%

Chậu rửa Keeper KP-11048A

/KP-11048A
7.680.000 ₫
5.376.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-keeper-kp-1045a
-30%

Chậu rửa Keeper KP-1045A

/KP-1045A
7.480.000 ₫
5.236.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-keeper-kp-1045b
-30%

Chậu rửa Keeper KP-1045B

/KP-1045B
6.680.000 ₫
4.676.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-keeper-kp-8245rm
-30%

Chậu rửa Keeper KP-8245RM

/KP-8245RM
6.860.000 ₫
4.802.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-keeper-kp-8245l
-30%

Chậu rửa Keeper KP-8245L

/KP-8245L
6.760.000 ₫
4.732.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Nhập Khẩu
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-keeper-kp-8245l
-30%

Chậu rửa Keeper KP-7843L

/KP-7843L
6.560.000 ₫
4.592.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Châu Âu
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-keeper-kp-8245c5
-52%

Chậu rửa Keeper KP-8245C

/KP-8245C
6.780.000 ₫
3.250.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-keeper-kp-8245c
-52%

Chậu rửa Keeper KP-7245C

/KP-7245C
6.580.000 ₫
3.150.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-keeper-kp-8143c
-30%

Chậu rửa Keeper KP-8143

/KP-8143
1.980.000 ₫
1.386.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-keeper-kp-7842
-30%

Chậu rửa Keeper KP-7842

/KP-7842
1.880.000 ₫
1.316.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
chau-rua-keeper-kp-6045
-30%

Chậu rửa Keeper KP-6045

/KP-6045
3.780.000 ₫
2.646.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ
Chất liệu
Inox
Chất liệu sử dụng cho máy hút mùi
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&T HÀ NỘI

adress Mã số thuế: 0107061936

Showroom trưng bày sản phẩm

Showroom 1: Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0916.433.319 - Email: hsnvietnam@gmail.com


Showroom 2: Số 331 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 094.683.6265 - Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus