Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Kessebohmer

Hot!
545.94.6528
-18%

Tủ kho Hafele Kesseböhmer 545.94.652

/545.94.652
37.537.500 ₫
30.780.750 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
1263
-18%

Tủ kho Hafele Kesseböhmer 545.94.612

/545.94.612
31.878.000 ₫
26.139.960 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-up-bat-hafele-imove-504-68-923
-18%

Giá nâng hạ Hafele Kesseböhmer iMOVE 504.68.923

/504.68.923
12.127.500 ₫
9.944.550 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Hot!
504.68.9134
-18%

Giá nâng hạ Hafele Kesseböhmer iMOVE 504.68.913

/504.68.913
9.263.100 ₫
7.595.742 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-up-bat-hafele-imove-504-68-9155
-18%

Giá nâng hạ Hafele Kesseböhmer iMOVE 504.68.915

/504.68.915
9.714.100 ₫
7.965.562 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
1263
-18%

Tủ kho Hafele Kesseböhmer 545.94.632

/545.94.632
35.805.000 ₫
29.360.100 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
phu-kien-cho-tu-bep-dung-hafele-545-94-122
-18%

Tủ kho Hafele Kesseböhmer 545.94.102

/545.94.102
22.660.000 ₫
18.581.200 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
phu-kien-cho-tu-bep-dung-hafele-545-94-122
-18%

Tủ kho Hafele Kesseböhmer 545.94.122

/545.94.122
23.100.000 ₫
18.942.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
phu-kien-cho-tu-bep-dung-hafele-545-94-122
-18%

Tủ kho Hafele Kesseböhmer 545.94.142

/545.94.142
25.190.000 ₫
20.655.800 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
549.77.254
-18%

Tủ kho Hafele Kesseböhmer 549.77.954

/549.77.954
22.400.000 ₫
18.368.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
546.27.310
-18%

Tủ kho Hafele Kesseböhmer 546.27.310

/546.27.310
20.460.000 ₫
16.777.200 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
phu-kien-cho-tu-bep-duoi-hafele-545-53-760
-18%

Kệ gia vị Hafele Kesseböhmer 545.53.760

/545.53.760
8.454.600 ₫
6.932.772 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
phu-kien-cho-tu-bep-duoi-hafele-545-53-760
-18%

Kệ gia vị Hafele Kesseböhmer 545.53.761

/ 545.53.761
8.454.600 ₫
6.932.772 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Hot!
phu-kien-cho-tu-bep-duoi-hafele-545-53-766
-18%

Kệ gia vị Hafele Kesseböhmer 545.53.766

/ 545.53.766
9.900.000 ₫
8.118.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
phu-kien-cho-tu-bep-duoi-hafele-545-53-766
-18%

Kệ gia vị Hafele Kesseböhmer 545.53.767

/545.53.767
9.900.000 ₫
8.118.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Hot!
545.59.289
-18%

Kệ gia vị Hafele Kesseböhmer 545.59.289

/545.59.289
8.140.000 ₫
6.674.800 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
phu-kien-ro-keo-gan-cua-tu-hafele-540-24-183
-18%

Phụ kiện rổ kéo gắn cửa tủ Hafele Kesseböhmer 540.24.287

/540.24.287
4.279.000 ₫
3.508.780 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
549.24.952
-18%

Bộ rổ kéo Hafele Kesseböhmer 549.24.952

/549.24.952
4.840.000 ₫
3.968.800 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
545.13.951
-18%

Bộ rổ kéo Hafele Kesseböhmer 545.13.951

/545.13.951
4.793.800 ₫
3.930.916 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
545.48.260
-18%

Rổ đựng dụng cụ vệ sinh Hafele Kesseböhmer 545.48.260

/545.48.260
5.163.400 ₫
4.233.988 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
545.48.261
-18%

Rổ đựng dụng cụ vệ sinh Hafele Kesseböhmer 545.48.261

/545.48.261
7.473.400 ₫
6.128.188 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
545.48.262
-18%

Rổ đựng dụng cụ vệ sinh Hafele Kesseböhmer 545.48.262

/545.48.262
7.738.500 ₫
6.345.570 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
545.48.911
-18%

Rổ đựng dụng cụ vệ sinh Hafele Kesseböhmer 545.48.911

/545.48.911
3.441.900 ₫
2.822.358 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
gia-gia-vi-hafele-kessebohmer-549-24-620
-18%

Giá gia vị Hafele Kesseböhmer 549.24.620

/549.24.620
4.966.500 ₫
4.072.530 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Châu Âu
Hot!
gia-gia-vi-hafele-kessebohmer-549-24-633
-18%

Giá gia vị Hafele Kesseböhmer 549.24.633

/549.24.633
4.966.500 ₫
4.072.530 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Châu Âu
Hot!
gia-gia-vi-hafele-kessebohmer-549-24-643
-18%

Giá gia vị Hafele Kesseböhmer 549.24.643

/549.24.643
4.972.000 ₫
4.077.040 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Châu Âu
Hot!
anh-gia-chai-lo-2-tang-kessebohmer-Hafele-549.61.0285
-18%

Giá gia vị Hafele Kesseböhmer 545.61.028

/545.61.028
4.955.500 ₫
4.063.510 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Châu Âu
Hot!
gia-gia-vi-hafele-kessebohmer-549-61-029
-18%

Giá gia vị Hafele Kesseböhmer 545.61.029

/545.61.029
6.347.000 ₫
5.204.540 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Châu Âu
Hot!
gia-gia-vi-hafele-kessebohmer-549-61-063
-18%

Giá gia vị Hafele Kesseböhmer 545.61.063

/545.61.063
4.955.500 ₫
4.063.510 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Châu Âu
Hot!
gia-gia-vi-hafele-kessebohmer-549-61-073
-18%

Giá gia vị Hafele Kesseböhmer 545.61.073

/545.61.073
4.972.000 ₫
4.077.040 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Châu Âu
Hot!
phu-kien-cho-tu-bep-duoi-hafele-545-53-766
-18%

Kệ gia vị Hafele Kesseböhmer 545.53.767

/ 545.53.767
9.900.000 ₫
8.118.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
phu-kien-cho-tu-bep-duoi-hafele-545-53-762
-18%

Kệ gia vị Hafele Kesseböhmer 545.53.762

/ 545.53.762
8.685.600 ₫
7.122.192 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Page 1 of 5

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DREAMHOUSE

adress Mã số thuế: 0108210154

Showroom trưng bày sản phẩm

Showroom 1: Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0916.433.319 - Email: hsnvietnam@gmail.com


Showroom 2: Số 331 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 094.683.6265 - Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus