Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục sản phẩm

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Chậu đá hoa cương

Hot!
Arena
-18%

Chậu rửa Carysil WAL1 màu Arena

/WAL1 màu Arena
6.950.000 ₫
5.699.000 ₫
Tặng rổ inox 304 trị giá 890.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
1 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
Snova
-18%

Chậu rửa Carysil WAL2 màu Snova

/WAL2 màu Snova
8.450.000 ₫
6.929.000 ₫
Tặng rổ chậu Inox Carysil
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
1 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
Nera
-18%

Chậu rửa Carysil WAL2 màu Nera

/WAL2 màu Nera
8.450.000 ₫
6.929.000 ₫
Tặng rổ chậu Inox Carysil
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
1 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
Cornflakes
-18%

Chậu rửa Carysil SAA1 màu Cornflakes

/SAA1 màu Cornflakes
6.950.000 ₫
5.699.000 ₫
Tặng rổ inox 304 trị giá 890.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
1 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
chau-rua-carysil-lac2-mau-cornflakes
-18%

Chậu rửa Carysil LAC2 màu Cornflakes

/LAC2 màu Cornflakes
10.950.000 ₫
8.979.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
-18%

Chậu rửa Carysil LAC2 màu Cafe

/LAC2 màu Cafe
10.950.000 ₫
8.979.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
LAC2
-18%

Chậu rửa Carysil LAC2 màu Arena

/LAC2 màu Arena
10.950.000 ₫
8.979.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
VIC3 mau Montana
-18%

Chậu rửa Carysil VIC3 màu Montana

/VIC3 màu Montana
9.950.000 ₫
8.159.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
VIC3 mAu Cornflake
-18%

Chậu rửa Carysil VIC3 màu Cornflake

/VIC3 màu Cornflake
9.950.000 ₫
8.159.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
VIC3 mau Nera
-18%

Chậu rửa Carysil VIC3 màu Nera

/VIC3 màu Nera
9.950.000 ₫
8.159.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
chau-rua-carysil-enc2-mau-champagne-1
-18%

Chậu rửa Carysil ENC2 màu Champagne

/ENC2 màu Champagne
9.950.000 ₫
8.159.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
ENC2-03-2
-18%

Chậu rửa Carysil ENC2 màu Nera

/ENC2 màu Nera
9.950.000 ₫
8.159.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
LMC5 mau Snova
-18%

Chậu rửa Carysil LMC5 màu Snova

/LMC5 màu Snova
8.950.000 ₫
7.339.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
LMC5 mau Nera
-18%

Chậu rửa Carysil LMC5 màu Nera

/LMC5 màu Nera
8.950.000 ₫
7.339.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
LMC5 Champagne
-18%

Chậu rửa Carysil LMC5 màu Champagne

/LMC5 màu Champagne
8.950.000 ₫
7.339.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
chau-rua-carysil-bec2-mau-nera-4
-18%

Chậu rửa Carysil BEC2 màu Nera

/BEC2 màu Nera
11.950.000 ₫
9.799.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
JAC1
-18%

Chậu rửa Carysil JAC1 màu Nera

/JAC1 màu Nera
10.950.000 ₫
8.979.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
ENC1 mau Cafe
-18%

Chậu rửa Carysil ENC1 màu Cafe

/ENC1 màu Cafe
11.450.000 ₫
9.389.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
BEC2
-18%

Chậu rửa Carysil BEC2 màu Snova

/BEC2 màu Snova
11.950.000 ₫
9.799.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
ENC1 mau Champagne
-18%

Chậu rửa Carysil ENC1 màu Champagne

/ENC1 màu Champagne
11.450.000 ₫
9.389.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
JAC1 mau Arena
-18%

Chậu rửa Carysil JAC1 màu Arena

/JAC1 màu Arena
10.950.000 ₫
8.979.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
JAC1 mau Champagne
-18%

Chậu rửa Carysil JAC1 màu Champagne

/JAC1 màu Champagne
10.950.000 ₫
8.979.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
LAC1 Champagne
-18%

Chậu rửa Carysil LAC1 màu Champagne

/LAC1 màu Champagne
11.950.000 ₫
9.799.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
Arena LAC1
-18%

Chậu rửa Carysil LAC1 màu Arena

/LAC1 màu Arena
11.950.000 ₫
9.799.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
LAC1 Nera
-18%

Chậu rửa Carysil LAC1 màu Nera

/LAC1 màu Nera
11.950.000 ₫
9.799.000 ₫
Tặng vòi rửa Argo nhập khẩu từ Italy trị giá 2.950.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
565.88.511
-20%

Chậu đá Hafele HS-G11650 565.88.511

/565.88.511
9.900.000 ₫
7.920.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Hy Lạp
Hot!
Hafele-Granite-565-83-241
-20%

Chậu đá Hafele HS-G11650 565.83.241

/565.83.241
9.900.000 ₫
7.920.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Hy Lạp
Hot!
hafele-mau-vang-dam-56583251
-20%

Chậu Đá Hafele HS-G8650 565.83.251

/565.83.251
8.580.000 ₫
6.864.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Hy Lạp
Hot!
chau-rua-bat-da-blanco-Blancozia-9-567.68.340-Anthracite-2
-20%

Chậu đá Blanco Blancozia 9 567.68.349

/567.68.349
12.590.000 ₫
10.072.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Đức
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
chau-da-blancozia-9-alu-metallic-567-68-949
-20%

Chậu đá Blancozia 9 567.68.949

/567.68.949
12.590.000 ₫
10.072.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Đức
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
565.84.281
-20%

CHẬU ĐÁ HAFELE HS-G7650 565.84.281

/565.84.281
8.470.000 ₫
6.776.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Hy Lạp
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Hot!
02195150
-20%

CHẬU ĐÁ HAFELE HS-G7650 565.84.381

/565.84.381
8.470.000 ₫
6.776.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Châu Âu
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Page 1 of 4

Top 5 mẫu tủ bếp hot nhất 2019

Top 10 phụ kiện tủ bếp

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DREAMHOUSE

adress Mã số thuế: 0108210154

Showroom trưng bày sản phẩm

Địa chỉ : Số 9 - Ngõ 92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline 1: 0916.433.319

Hotline 2: 094.683.6265

Email: hsnvietnam@gmail.com


Chủ tài khoản: Lê Văn Tân

Số tài khoản: 0491000152621

Ngân hàng: Vietcombank

Chi nhánh: Thăng Long

Menus