Giỏ hàng

 x 

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Giỏ hàng trống

Danh mục thiết bị nhà bếp

Bán hàng 1
Bán hàng 2

Chậu đá hoa cương

Hot!
565_83_351
-25%

Chậu Đá Hafele HS-G8650 565.83.351

/565.83.351
8.580.000 ₫
6.435.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Hy Lạp
Hot!
565-83-341
-25%

Chậu Đá Hafele HS-G11650 565.83.341

/565.83.341
9.900.000 ₫
7.425.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Hy Lạp
Hot!
HP8248Đ
-36%

Chậu rửa bát AMTS HP8248Đ

/HP8248Đ
13.950.000 ₫
8.928.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Hàn Quốc
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Đá cao cấp
Chất liệu chậu rửa
Hot!
Arena
-15%

Chậu rửa Carysil WAL1 màu Arena

/WAL1 màu Arena
6.950.000 ₫
5.907.500 ₫
Tặng rổ Inox304 trị giá 890.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
1 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
Snova
-15%

Chậu rửa Carysil WAL2 màu Snova

/WAL2 màu Snova
7.950.000 ₫
6.757.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
1 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
Nera
-15%

Chậu rửa Carysil WAL2 màu Nera

/WAL2 màu Nera
7.950.000 ₫
6.757.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
1 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
Cornflakes
-15%

Chậu rửa Carysil SAA1 màu Cornflakes

/SAA1 màu Cornflakes
6.450.000 ₫
5.482.500 ₫
Tặng rổ Inox304 trị giá 890.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
1 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
Nera 1
-15%

Chậu rửa Carysil SAA1 màu Nera

/SAA1 màu Nera
6.450.000 ₫
5.482.500 ₫
Tặng rổ Inox304 trị giá 890.000VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
1 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
Cornflakes LCA
-15%

Chậu rửa Carysil LAC2 màu Cornflakes

/LAC2 màu Cornflakes
9.950.000 ₫
8.457.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
Cafe
-15%

Chậu rửa Carysil LAC2 màu Cafe

/LAC2 màu Cafe
9.950.000 ₫
8.457.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Làm từ bột đá granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
LAC2
-15%

Chậu rửa Carysil LAC2 màu Arena

/LAC2 màu Arena
9.950.000 ₫
8.457.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
VIC3 mau Montana
-15%

Chậu rửa Carysil VIC3 màu Montana

/VIC3 màu Montana
8.950.000 ₫
7.607.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
VIC3 mAu Cornflake
-15%

Chậu rửa Carysil VIC3 màu Cornflake

/VIC3 màu Cornflake
8.950.000 ₫
7.607.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
VIC3 mau Nera
-15%

Chậu rửa Carysil VIC3 màu Nera

/VIC3 màu Nera
8.950.000 ₫
7.607.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
ENC2 mau Champagne
-15%

Chậu rửa Carysil ENC2 màu Champagne

/ENC2 màu Champagne
8.950.000 ₫
7.607.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Làm từ bột đá granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
Carysil ENC2 mau Nera
-15%

Chậu rửa Carysil ENC2 màu Nera

/ENC2 màu Nera
8.950.000 ₫
7.607.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
LMC5 mau Snova
-15%

Chậu rửa Carysil LMC5 màu Snova

/LMC5 màu Snova
8.450.000 ₫
7.182.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
LMC5 mau Nera
-15%

Chậu rửa Carysil LMC5 màu Nera

/LMC5 màu Nera
8.450.000 ₫
7.182.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
LMC5 Champagne
-15%

Chậu rửa Carysil LMC5 Champagne

/LMC5 màu Champagne
8.450.000 ₫
7.182.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
BEC2 mau Nera
-15%

Chậu rửa Carysil BEC2 màu Nera

/BEC2 màu Nera
10.950.000 ₫
9.307.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
JAC1
-15%

Chậu rửa Carysil JAC1 màu Nera

/JAC1 màu Nera
9.950.000 ₫
8.457.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
ENC1 mau Cafe
-15%

Chậu rửa Carysil ENC1 màu Cafe

/ENC1 màu Cafe
10.950.000 ₫
9.307.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Làm từ bột đá granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
BEC2
-15%

Chậu rửa Carysil BEC2 màu Snova

/BEC2 màu Snova
10.950.000 ₫
9.307.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Làm từ bột đá granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
ENC1 mau Champagne
-15%

Chậu rửa Carysil ENC1 màu Champagne

/ENC1 màu Champagne
10.950.000 ₫
9.307.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Làm từ bột đá granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
JAC1 mau Arena
-15%

Chậu rửa Carysil JAC1 màu Arena

/JAC1 màu Arena
9.950.000 ₫
8.457.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
JAC1 mau Champagne
-15%

Chậu rửa Carysil JAC1 màu Champagne

/JAC1 màu Champagne
9.950.000 ₫
8.457.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
LAC1 Champagne
-15%

Chậu rửa Carysil LAC1 màu Champagne

/LAC1 màu Champagne
10.950.000 ₫
9.307.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
Arena LAC1
-15%

Chậu rửa Carysil LAC1 màu Arena

/LAC1 màu Arena
10.950.000 ₫
9.307.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Ấn độ
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Bột đá Granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
LAC1 Nera
-15%

Chậu rửa Carysil LAC1 màu Nera

/LAC1 màu Nera
10.950.000 ₫
9.307.500 ₫
Tặng vòi rửa chén cao cấp Argo trị giá 2.950.000 VNĐ
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Italy
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Chất liệu chậu rửa
Làm từ bột đá granite
Chất liệu chậu rửa
Hot!
HP8248D6
-35%

CHẬU RỬA BÁT TOPY TP-HP8248Đ

/TP-HP8248Đ
13.950.000 ₫
9.067.500 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
Hàn Quốc
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Chất liệu chậu rửa
Đá cao cấp
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
mt614
-30%

Chậu rửa Henry MT614

/MT614
7.800.000 ₫
5.460.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Hàn Quốc
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Chất liệu chậu rửa
Đá hoa cương
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
2 hố
Số lượng hố chậu rửa
Hot!
mt616
-30%

Chậu rửa Henry MT616

/MT616
5.200.000 ₫
3.640.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
Hàn Quốc
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Chất liệu chậu rửa
Đá hoa cương
Chất liệu chậu rửa
Số lượng hố
1 hố
Số lượng hố chậu rửa
Page 1 of 3

Top 5 mẫu tủ bếp hot nhất 2017

Top 10 phụ kiện tủ bếp

HSN.VN - MUA RẺ HƠN TẠI HSN.VN

adress CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&T HÀ NỘI

adress Mã số thuế: 0107061936

Showroom trưng bày sản phẩm

Showroom 1: Số 9/92 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0916.433.319 - Email: hsnvietnam@gmail.com


Showroom 2: Số 331 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 094.683.6265 - Email: hsnvietnam@gmail.com

Menus