Đăng nhập
x
x
x
Đăng ký
x

Yêu thích
So sánh
Giỏ hàng

Vòi rửa 3 đường nước

Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
voi-rua-buchen-bu639
-36%

Vòi rửa Buchen BU639

3.700.000 ₫
2.350.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
voi-rua-henry-hr-v8341
-34%

Vòi rửa Henry HR-V8341 Clean Water

4.250.000 ₫
2.800.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
voi-rua-henry-hr-v8011-black
-42%

Vòi rửa Henry HR-V8011 Black

4.500.000 ₫
2.600.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
voi-rua-henry-hr-v8011-white
-42%

Vòi rửa Henry HR-V8012 White

4.500.000 ₫
2.600.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
voi-rua-cariny-vro-1356
-34%

Vòi rửa Cariny VRO-1356

5.300.000 ₫
3.500.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
voi-rua-cariny-vro-5268
-35%

Vòi rửa Cariny VRO-5268

5.500.000 ₫
3.550.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
voi-rua-edel-mk-131
-40%

Vòi rửa Edel MK.131

5.460.000 ₫
3.276.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Sale
voi-rua-roslerer-rl-528
-50%

Vòi rửa Roslerer RL-528

3.480.000 ₫
1.750.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
voi-rua-henry-hr842
-34%

Vòi rửa Henry HR842

2.860.000 ₫
1.900.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
voi-rua-henry-hr843
-42%

Vòi rửa Henry HR-V843 Functional

4.200.000 ₫
2.450.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
voi-rua-henry-hr845
-42%

Vòi rửa Henry HR-V845 Functional

4.200.000 ₫
2.450.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Sale
voi-rua-henry-hr836
-45%

Vòi rửa Henry HR836

4.200.000 ₫
2.300.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Italy
Xuất xứ sản phẩm
voi-rua-carysil-g-2455-mau-champagne
-18%

Vòi rửa Argo G-2455-18

4.950.000 ₫
4.059.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & Giao hàng
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Italy
Xuất xứ sản phẩm
voi-rua-carysil-g-2455-mau-cafe
-18%

Vòi rửa Argo G-2455-11

4.950.000 ₫
4.059.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & Giao hàng
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Konox
Xuất xứ sản phẩm
Sale
voi-rua-konox-ket-hop-ro-trim-water-grey
-22%

Vòi rửa Konox Trim-Water Grey

4.650.000 ₫
3.650.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Konox
Xuất xứ sản phẩm
Sale
voi-rua-konox-ket-hop-ro-trim-water-black
-22%

Vòi rửa Konox Trim-Water Black

4.650.000 ₫
3.650.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Italy
Xuất xứ sản phẩm
voi-rua-carysil-g-2521-mau-champagne
-18%

Vòi rửa Argo G-2521-18

3.950.000 ₫
3.239.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & Giao hàng
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Italy
Xuất xứ sản phẩm
voi-rua-carysil-g-2521-mau-nera
-18%

Vòi rửa Argo G-2521-11

3.950.000 ₫
3.239.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & Giao hàng
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Italy
Xuất xứ sản phẩm
voi-rua-carysil-g-2485-mau-nera
-18%

Vòi rửa Argo G-2485-03

6.950.000 ₫
5.699.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & Giao hàng
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Italy
Xuất xứ sản phẩm
voi-rua-carysil-g-2485-mau-snova
-18%

Vòi rửa Argo G-2485-02

6.950.000 ₫
5.699.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & Giao hàng
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
voi-rua-edel-mk-01-4
-40%

Vòi rửa Edel MK-01

3.900.000 ₫
2.340.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
1 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
voi-rua-3-duong-nuoc-sevilla-sv-835v
-40%

Vòi rửa Sevilla SV-835V

3.000.000 ₫
1.800.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
5 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Konox
Xuất xứ sản phẩm
Sale
voi-rua-konox-ket-hop-ro-trim-water
-22%

Vòi rửa Konox RO Trim-Water Chrome

4.350.000 ₫
3.400.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Italy
Xuất xứ sản phẩm
voi-rua-carysil-g-2780-mau-arena
-18%

Vòi rửa Argo G-2780-10

5.950.000 ₫
4.879.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & Giao hàng
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
K060-S
-22%

Vòi rửa Malloca K060-S

4.400.000 ₫
3.432.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
K150DW
-22%

Vòi rửa Malloca K150DW

4.510.000 ₫
3.517.800 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Không tìm thấy hình ảnh
-20%

Vòi rửa Hafele MARCUS HT-C244 570.51.070

4.890.000 ₫
3.912.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Không tìm thấy hình ảnh
-20%

Vòi rửa Hafele MARCUS HT-C271 570.51.060

5.969.000 ₫
4.775.200 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Xuất xứ
PRC
Xuất xứ sản phẩm
Bảo hành
2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Không tìm thấy hình ảnh
-20%

Vòi rửa Hafele MARCUS HT-C285 570.51.050

3.990.000 ₫
3.192.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & giao hàng
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Chính hãng
Xuất xứ sản phẩm
Sale
voi-rua-rosler-rl-807-black-6
-50%

Vòi rửa Roslerer RL-807 Black

3.380.000 ₫
1.700.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Chính hãng
Xuất xứ sản phẩm
Sale
voi-rua-rosler-rl-809-1
-50%

Vòi rửa Roslerer RL-809

3.580.000 ₫
1.800.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt
Bảo hành
3 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm
Xuất xứ
Italy
Xuất xứ sản phẩm
voi-rua-carysil-i-2467-1
-18%

Vòi rửa Argo i-2467

8.950.000 ₫
7.339.000 ₫
Hỗ trợ vận chuyển & Giao hàng
Page 1 of 3

Lọc tìm sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

UP TOGGLE DOWN
Sale

Máy rửa bát Eurosun SMS78EU12EB

25.980.000 ₫
18.000.000 ₫
Sale

Bộ dao thớt Spelier

3.900.000 ₫
2.700.000 ₫
Sale

Máy hút mùi Binova BI-28-AT-07

6.300.000 ₫
3.850.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI49E

47.900.000 ₫
23.800.000 ₫
Sale

Chậu rửa Binova CBI-7546

5.600.000 ₫
3.000.000 ₫
Sale

Máy rửa bát Eurogold EUW88TL15BS

28.650.000 ₫
18.000.000 ₫
Sale

Nồi chiên hơi nước Canzy CZ-D12GS

8.980.000 ₫
4.200.000 ₫
Sale

Thùng gạo Goldmax P300W

2.450.000 ₫
1.450.000 ₫
Sale

Nồi gang Latino Milano 024

2.480.000 ₫
1.550.000 ₫

Top 10 phụ kiện tủ bếp

UP TOGGLE DOWN
Sale

Giá bát đĩa nâng hạ Grob GV304-180

10.352.000 ₫
5.200.000 ₫
Sale

Tủ đồ khô Eurogold EUM5045G

18.550.000 ₫
9.500.000 ₫
Sale

Thùng rác Sevilla TR14D

1.380.000 ₫
690.000 ₫

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Nhận thông tin cập nhật mới nhất về sản phẩm mới và đợt giảm giá sắp tới
Không nên bỏ lỡ cơ hội. Đăng ký ngay!

HSN.VN - NHÀ BẾP THÔNG MINH

Công ty TNHH xây dựng kiến trúc & nội thất DREAMHOUSE

Mã số thuế: 0108210154

Email: hsnvietnam@gmail.com

Showroom trưng bày sản phẩm

Địa chỉ: Số 9 - Ngõ 92 Đường Nguyễn Khánh Toàn - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline 1: 0916.433.319

Hotline 2: 094.683.6265

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chủ tài khoản: Lê Văn Tân

Số tài khoản: 0491000152621

Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank

Chi nhánh: Thăng Long